JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
1. ดำเนินการเพื่อรักษาระบบคุณภาพ BRC ,ISO 9001:2015 2. วิทยากรฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในด้านระบบคุณภาพ 3. วางแผนและตรวจประเมินผู้ส่งมอบ 4. ทำงาน จันทร์ - ศุกร์

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
2 . พนักงานคลังสินค้า
- รับ-จ่าย วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ตัดใบเบิก คืน ส่งมอบ ประจำวัน - สรุปรายงานความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบประจำสัปดาห์ - เช็ค Stock วัตถุดิบและสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุณภาพ/พนักงานควบคุมคุณภาพ
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ - ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิต ตั้งแต่รับวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย - จัดทำProcedure,WI,SOPและแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ออกใบ NCR และ ใบ CAR/PAR กร...

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
6 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าทื่การผลิต (Production staff)
-ควบคุม วิธีการปฏิบัติงาน และการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ -ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด และให้เป็นไปตามแผนการผลิต -ทวนสอบเอกสารการปฏิบัติงานของแผนกผลิต

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- รับโทรศัพท์ประสนงานระหว่างโรงงาน - ดูแลงานด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - ดูแลเบิกจ่ายสต็อคอุปกรณ์สำนักงาน - ดูแลงานแม่บ้านโรงงาน - ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร สถานที่

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ