JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Export-Import
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ - สำรวจตลาด - ทำงานร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนารวมถึงระบบคุณภาพ - จัดส่งใบแจ้งหนี้ของรายการบรรจุภัณฑ์ B/L - จัดหาShippment เพื่อทำ C/O

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
2 . Asst.Marketing Manager
Wide Faith Foods Co., Ltd. Has been established since 2002 and we are the expert of designing, developing and marketing our innovative of “Great Taste and Healthy” rice snacks all over the world. By ...

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุณภาพ/พนักงานควบคุมคุณภาพ
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ - ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิต ตั้งแต่รับวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย - จัดทำProcedure,WI,SOPและแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ออกใบ NCR และ ใบ CAR/PAR กร...

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
6 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
18 มิ.ย. 62
4 . ERP System Emplement
-วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงาน ERP ร่วมกับทีม Software Developer,Business Analyst - วิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ERP ใหม่ตามขอบเขตงานของบริษัทและลูกค้า -วิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ERP ใหม่...

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
5 . QA Staff/RD Staff
1.จัดทำแผนสอบเทียบเครื่องมือวัด 2.สอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผนทีกำหนด 3.ประสานงานส่งเครื่องมือวัดเพื่อสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการภายนอกตามแผนที่กำหนด 4.จัดทำมาตรฐานการทวนสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับจุด ...

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ