เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด / Support Sale
- ประสานงานกับลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกSTOCK
ควบคุม ดูแล การนำเข้า การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และการจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป

บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ