เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ดูแลระบบงานทางด้านบัญชี ระบบบัญชี ERP ,ปิดงบการเงิน

บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ประสานงานกับลูกค้า - เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ