JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานจัดซื้อในประเทศ
- จัดหา Supplier เพื่อดำเนินการเช็คราคาสินค้า - ต่อรองราคาสินค้า - จัดทำเอกสารจัดซื้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001

Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 + ค่าทักษะพิเศษ 3,000 บาท
19 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขายโครงการรับสมัครด่วน !
-เสนอขายขายสินค้าบริษัทให้กับลูกค้าเก่าและติดต่อหาลูกค้าใหม่ -สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท -ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายประสานงานในบริษัท

Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้ 25,000-30,000 บาทขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
3 . พนักงานฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดูแลการรับสมัครพนักงาน - รับผิดชอบส่วนงานการคิดเงินเดือน ค่าจ้าง - ดูแลการฝึกอบรม - จัดทำเอกสารพนักงานต่างด้าว - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
4 . พนักงานธุรการรับสมัครด่วน !
- ทำงานเอกสาร และงานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารบัญชี และการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย

Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 15,000 บาท
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ