JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
-รายงานผลการปฏิบัติงานรายวันให้แก่หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา -รับคำสั่งจากหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาและถ่ายทอดให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับเหมา -ตรวจสอบความถูกต้องผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับเหมา -...

Intellect Solutions Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- เป็นช่างเทคนิคระดับปฏิบัติการด้านงานไฟฟ้าและไฟฟ้ากำลัง - ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย - ให้บริการงานทดสอบระบบงานไฟฟ้า Low - High Voltage - ให้บริการงาน PM ระบบไฟฟ้าทั่วไปใน Substation, โรงงาน ฯลฯ

Intellect Solutions Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000++ บาท/เดือน
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ