JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร New Part
1. วางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า 2. ติดตามตัวอย่างและพัฒนา Material กับ Supplier 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อพัฒนางาน 4. ทําตัวอย่างและทดลองประกอบร่วมกับลูกค้า 5. เป็น Lead Project

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
2 . ช่างเทคนิค Draftman
1. Support งานเขียนแบบ 2. Drafting 2D-3D 3. ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
3 . Production Engineer
1. ควบคุมเปลี่ยนแปลงในสายการผลิต เช่น คน วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการทำงาน 2. จัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงานในสายการผลิต เช่น ขั้นตอนการปฎิบัติงาน(WI) 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสายการผลิตที่รับผิดชอ...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. งานทางด้านบัญชี บันทึกบัญชี 2. งานภาษี 3. งานจัดทำเอกสารบัญชี 4. ติดต่อหน่วยงานราชการ 5. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ
1. คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฎิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน 2. คอยเสนอแนะให้นายจ้างจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 3. จัดประชุมค...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
16 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ / วิศวกรออกแบบเเม่พิมพ์
วิศวกรซ่อมบํารุงแม่พิมพ์ - จัดทําแผนบํารุงรักษาแม่พิมพ์ประจําปี - จัดเก็บประวัติการบํารุงรักษาแม่พิมพ์ - งานด้านระบบเอกสารและการจัดการระบบ IATF:16949 - รับผิดชอบงานด้านสิ่งเเวดล้อม ISO 14001 - ปร...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
7 . IT Engineer/IT Technician
1.Network administrator on Windows 2003,2008,Linux,SQL server 2.Lan/Wan,Wireless,Router configuration,Installation and maintenance 3.Support for user, computer clients, application, printer and acce...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
9 . Document Control
1. ควบคุมเอกสาร TS16949/สิ่งแวดล้อม 14001 2. จัดทำแผนการตรวจประเมินภายใน /ภายนอก และการแก้ไข รวมที่ตรวจติดตาม 3. จัดทำรวบรวม Management Review ,Department Target 4. ประสานงานและจัดให้มีการตรวจในระบ...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
10 . QC Engineerรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจสอบและพัฒนาผู้ขายให้มีศักยภาพที่สามารถบรรลุตามมาตรฐาน 3. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระบบคุณภาพ 4. ควบคุมดูแลการตรวจส...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ