JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (โชว์รูม พระราม 3)
- ต้อนรับบริการลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการ - ติดตามประสานงานซ่อมส่งมอบให้แก่ลูกค้าตารงตามนัดหมาย พร้อมสร้างประสบการณ์การบริการให้แก่ลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน 12,000+Commission
27 มิ.ย. 62
2 . Programmer(VB.Net)
- พัฒนาระบบงานโปรแกรมของบริษัทฯ - ศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขายรถยนต์ (โชว์รูม ประชาอุทิศ)
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA และสามารถให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้ ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขายรถยนต์ โชว์รูม พระราม 3
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA และให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้ ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาและคัดเลือก)
- ดำเนินสรรหาบุคลากรตามช่องทางต่างๆ คัดกรอง พิจารณา ให้ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งงาน - นัดหมายผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ แจ้งผลการสัมภาษณ์ - จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติพนักงาน - ทำเอกสารสัญญาการจ้างงา...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
6 . พนักงานขายรถยนต์ ( โชว์รูม สุขาภิบาล 1 )
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA - ให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้ ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
7 . Digital Marketing
1. ใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจและตรงกับวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการตลาดเพื่อให้ยอดขายเติบโตขึ้น 2. บริหาร campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Website, App, Google A...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานใหญ่)
- ดูแลงานเอกสาร และติดต่อประสานงานส่วนงานต่างๆภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมาย

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (Payroll)
- ดำเนินการจัดทำ และสรุปรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเดือน และสวัสดิการ - ตรวจสอบจัดทำ และสรุปรายงานให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแจ้งเ...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
10 . Tele Sale (ต่ออายุประกันภัยรถยนต์)
- นำเสนอการต่ออายุประกันภัยรถยนต์, พรบ.รถยนต์ ผ่านทางโทรศัพท์ - มีฐานข้อมูลลูกค้าให้ - มีฐานเงินเดือน+คอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ