เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตกแต่งรูปภาพ
- ตกแต่งรูปภาพภายนอกและภายในของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเช่น อาคาร ตึก ภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆ เป็นต้น กะเช้า 09.00 - 18.00 กะกลางคืน 21.00 - 06.00 สมัครผ่านลิ้งนี้เท่านั่น *** https://career.diakrit.c...

บริษัท เดียคริท (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท ค่ากะกลางคืนบวก 3,000 บาท
15 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ