เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Quality Check/ QC/ ตรวจสอบคุณภาพงาน
บริษัทเดียคริทกำลังมองหาคนที่มีความสามารถทางในการตรวจเช็คงานเขียนแบบบ้าน (Floor plan) และสนใจเป็นส่วนนึงของบริษัทเราที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ลักษณะของงานประกอบด้วยการตรวจเช็คงานเขียนแบบ 2D หรือ 3D ข...

บริษัท เดียคริท (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาท, โบนัสตามความสามารถ ทุกเดือน+โอที+สวัสดิการทั่วไป
17 ม.ค. 62
2 . Draftsman / พนักงานเขียนแบบ
บริษัทเดียคริทกำลังมองหาคนที่มีความสามารถทางในการเขียนแบบบ้าน (Floor plan) และสนใจเป็นส่วนนึงของบริษัทเราที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ลักษณะของงานประกอบด้วยการเขียนแบบ 2D หรือ 3D ตามต้นแบบฉบับบ้าน โดยใช...

บริษัท เดียคริท (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ค่ากะกลางคืนบวก 3,000 บาท
15 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ