JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถหัวลากขนส่งสินค้า
- ขับรถหัวลาก รับ - ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย - บำรุงรักษาสภาพรถหัวลาก

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
2 . Production Control Officer / Supervisor รับสมัครด่วน !
Production Control Officer 1.วางแผนการผลิต 2.ตรวจสอบความพร้อมของการผลิต 3.บันทึกข้อมูลการผลิต 4.ติดตามยอดการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามแผน Production Control Supervisor 1.วางแผนควบคุมสายการผลิตให...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี / ผู้ตรวจสอบบัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี 1.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและส่งออก พร้อมสรุปรายงาน 2.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายประจำเดือน เช่น ประกันภัย ดอกเบ...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
4 . Export Officer
1.บันทึกข้อมูลการจองเรือตามฝ่ายบริการลูกค้าแจ้งและShippingยืนยัน 2.บันทึกข้อมูลแผนการส่งออกและค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งออก 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ปฏิบัต...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
5 . Warehouse Supervisor(FG)
Supervisor 1.รับวัตถุดิบ ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าร่วมกับคิวซี แจ้งผู้ใช้งานให้ทราบ 2. จัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งานและสะดวกต่อการใช้สอย (ระบบ 5 ส.) 3. ควบคุมวัตถุดิบต่าง...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
6 . นักศึกษาฝึกงาน / เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป(คนพิการ)
นักศึกษาฝึกงาน 1.เปิดPO,คีย์รับบิลเข้าระบบERPตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อมอบหมายให้ 2.ติดตามสินค้าจากผู้ส่งมอบ ตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อมอบหมายให้ 3.จัดคีย์ข้อมูล และจัดเก็บเอกสาร ตามข้อมูล...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
14 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน-ผลิต
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน 1.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรับ-เบิก วัตถุดิบ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกงานระหว่างทำ รวมถึงสินค้าสำเร็จรูป 3.จัดทำงบประมานต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ให้เป็นป...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
8 . Maintenance Supervisor
1.ดูแลงานซ่อม, งานสร้าง และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งอาคารและสถานที่ 2.จัดหา / จัดเตรียมอะไหล่อุปกรณ์เกี่ยวกับงานซ่อม งานบำรุงรักษาเครื่องจักร-อุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้งงานซ่อมอาคาร 3.จัดทำแ...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าแผนกสี / ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
หัวหน้าแผนกสี 1.กำกับดูแลการผลิตประจำวัน แผนกำลังคน การใช้เครื่องจักร เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามที่วางแผนไว้ 2.กำกับดูแลกระบวนการผลิต ในฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดระบบคุณภาพ 3....

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
14 มิ.ย. 62
10 . Customer Service Officer
1.ดูแลการรับการสั่งซื้อของลูกค้า การเปิดออเดอร์ในระบบ 2.เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับลูกค้าในด้านการจัดส่งสินค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 3.จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า และเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า ตลอด...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (มีค่าขับรถโฟคลิฟท์)
1. ตรวจรับสินค้าเข้าคลังสำเร็จรูป 2. ตรวจนับ Stock สินค้าสำเร็จรูป 3. จัดเก็บ และความเรียบร้อยของสินค้าสำเร็จรูป 4. ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป 5. จัดสินค้าตามใบเบิก และใบตรวจ Final 6. ขับร...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 ตามประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Auto cad 3D (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ หรืออกแบบสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - คำนวณการบรรจุสินค้า และติดตามกระบวนการในการบรรจุสินค้า - ทดสอบสินค้า ตามข้อกำหนด และระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ และควบคุมการแจกจ่าย แบบการผลิต และ BOM ว...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
14 มิ.ย. 62
13 . Purchasing Supervisor
- จัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตของบริษัทฯ - จัดซ์้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในบริษัทฯ - จัดซ์้อจัดจ้างผู้รับเหมาซ่อมสร้าง - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
14 มิ.ย. 62
14 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค
ช่างไฟฟ้า -ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน -บำรุงรักษาเครื่องจักร,อุปกรณ์ และระบบสาธารณูประโภค ภายในโรงงาน (PM) -วางระบบ,ควบคุมงาน และปฏิบัติงานตามแผนPM -งานซ่อมตามที่ได้รับมอบหมาย ช่างเทคนิค 1. ใช้โ...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน
14 มิ.ย. 62
15 . Production Engineer Supervisorรับสมัครด่วน !
Develop and improve production machine, facilities and processes to make sure that efficiencies are achieved and operating costs are lower Coordinate all process improvement projects - from idea gene...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
14 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ