JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อค
- ติดต่อประสานงานด้านงานคลังสินค้าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลระบบ Stock สินค้าด้านส่งทั้งระบบ - ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าตาม Order และตัด Stock สินค้าจากคลัง - รวบรวม บันทึก จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้าน...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานกระจายคลังสินค้า
- ตรวจรับสินค้าเข้าตามรายการส่งสินค้า จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ - รับผิดชอบงานรับคืนสินค้า ตรวจเช็คสภาพสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง - รับผิดชอบงานกระจายสินค้า / Packaing ให้พร้อมสำหรับการจัดส่ง ...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 11,000 (ยังไม่รวม OT)
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า
- ติดต่อประสานงานด้านงานคลังสินค้าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลระบบ Stock สินค้าด้านส่งทั้งระบบ - ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าตาม Order และตัด Stock สินค้าจากคลัง - รวบรวม บันทึก จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้าน...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . Designer-กระเป๋ารับสมัครด่วน !
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าแฟชั่น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. ถ่ายภาพ และดูแลงาน Artwork ในงานออกแบบของบริษัทฯ 3. สามารถทำงานเป็น Freelance ได้

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
5 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจรับสินค้าเข้าตามรายการส่งสินค้า จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ - รับผิดชอบงานรับคืนสินค้า ตรวจเชคสภาพสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง - รับผิดชอบงานกระจายสินค้า / Packing ให้พร้อมสำหรับการจัดส่ง...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 11,000 บาท/เดือน(ยังไม่รวม OT)
21 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ