JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business Development
• พัฒนาธุรกิจ ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ / ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนแผนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและสร้างผลกำไร • วิเคราะห์การทำงานโดยใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนแผนงาน / การตัดสินใจร่วมกัน • ...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
เงินเดือน 15,000 - 30,000++
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จ.พิษณุโลก
- แนะนำข้อมูลและเสนอการทำประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้าของบริษัท - ทำงานที่ออฟฟิศ มีรายชื่อลูกค้าให้ ไม่ต้องออกพบลูกค้า เป็นพนักงานประจำ - เวลาทำงาน 8.30 - 17.30 น. หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ - ม...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
5 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 9,000 - 20,000 บาท
22 ส.ค. 62
3 . Sales Operation Manager
เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารที่ทำงานเพื่อขยายตลาดในประเทศไทยด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการเงิน และการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ: • เป็นส่วนหนึ่งของทีม (คณะกรรมการบริหาร) ใ...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
- แนะนำข้อมูลและเสนอการทำประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้าของบริษัท - ทำงานที่ออฟฟิศ มีรายชื่อลูกค้าให้ ไม่ต้องออกพบลูกค้า เป็นพนักงานประจำ - เวลาทำงาน 8.30 - 17.30 น. หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ - ม...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 20,000+ (ฐานรายได้ประจำ + ค่าคมอมิชชั่น)
22 ส.ค. 62
5 . หัวหน้างานบัญชี
1. บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และต...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
เงินเดือน n/a
22 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ