JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ-ฝ่ายขายกรุงเทพฯ
1.ขับรถนำพนักงานขายพร้อมสินค้าออกตลาดในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 2.ช่วยพนักงานขายดูแลสินค้าเพื่อจัดเตรียมการขายในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 3.วางแผนเส้นทางการเดินรถ กำหนดเป้าหมายการเข้าพบลูกค้า/ร้านค้าในเขตพื้นที...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ