JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่เช่า ประจำที่โบ๊เบ๊ทาวเวอร์รับสมัครด่วน !
- สำรวจพื้นที่ในสาขาว่ามีพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใดบ้าง นอกเหนือจากพื้นที่ขายปกติที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ - ตรวจสอบเอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและจตรวจสอบส...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานแคชเชียร์ลานจอดรถ (ประจำโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์)รับสมัครด่วน !
1.ให้บริหารดูแลบัตรจอดรถให้ลูกค้า 2.รับชำระเงินสด เก็บค่าที่จอดรถเมื่อลูกค้าเข้ามาให้บริการ 3 ตรวจนับ และนำส่งเงินประจำวันให้แผนกการเงิน 4.จัดทำสรุปรายรับประจำวัน เพื่อส่งให้หัวหน้างาน 5.งานอื่น ๆ...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
หลายอัตรา
21 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าบัญชี (AR) ประจำโรงแรมปริ้นพาเลซรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ 2.ออกเอกสารใบลดหนี้ 3.จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher 4.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี 5.ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและ...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
21 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการซ่อมบำรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบประปา ระบบกล่องวงจรปิด ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน 2.วางแผนการทำงาน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาภายนอกได้เป็นอย่างดี 3.ควบคุมทีมงานวิศวก...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
21 ส.ค. 62
5 . ช่างประจำอาคาร (ประจำที่พาลาเดียมประตูน้ำ,โบ้เบ๊,วังบูรพา)รับสมัครด่วน !
ดูแลความเรียบร้อยด้านอาคารของบริษัท อาทิเช่น งานระบบไฟฟ้า , ประปา , โทรศัพท์ ,แอร์ , ระบบระบายอากาศ , กล้อง CCTV เป็นต้น

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ