JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Complianceรับสมัครด่วน !
Responsibility •Assesses risks for Human Resources activities and recommends changes/solutions. •Assists with preparation and delivery of audit and regulatory examinations, addresses findings/recomm...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย(ประสานงานและสนับสนุนข้อมูล)รับสมัครด่วน !
1. วางแผน รับผิดชอบดูแลบริหารยอดขาย เป้าหมายร้านค้าที่รับผิดชอบ 2. ติดต่อประสานงานกับร้านค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าให้เหมาะสมกับยอดขาย 4. ทำข้อมูลวิเคราะห์ยอดขายและสภาวะทา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000 - 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
14 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Officer)รับสมัครด่วน !
• ออกแบบกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรในด้าน Soft Skills ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร • ดูแลงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs, Competency) และแผนพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ Key Position • ศึกษา ติดตา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
4 . Online Marketing/Digital Marketingรับสมัครด่วน !
- ทำการตลาดผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Lazada, Online Shopping Website ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คิดผลิตภัณฑ์ วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Online / Soc...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
14 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
คำนวณต้นทุนสินค้า วิเคราะห์ และบันทึกไว้เป็นค่ามาตรฐาน สำหรับการใช้งานทางบัญชี พร้อมทั้งจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจสิ่งทอรับสมัครด่วน !
1. รับออเดอร์พร้อมประสานงานกับฝ่ายสินค้า, ฝ่ายผลิต 2. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดีไซเนอร์และฝ่ายสินค้า 3. ร่วมวางแผนการผลิตกับฝ่ายผลิต 4. ติดตามแผนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับกำหนดการขายของฝ่ายสินค้า

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่วิจัยกลยุทธ์รับสมัครด่วน !
ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้และนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดและกลยุทธ์องค์กร จัดเตรียมข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับองค์กร แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางธุรกิจสิ่งทอ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวม...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่แพทเทิร์นรับสมัครด่วน !
- จัดทำแพทเทิร์นให้สวยงามเหมาะกับสรีระ - ย่อ-ขยายแบบได้

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
9 . Designer รับสมัครด่วน !
ออกแบบสินค้าชุดชั้นในให้ตรงตามแนวโน้มแฟชั่นและความต้องการของผู้บริโภค โดยพิจารณาที่คุณภาพ / จุดเด่นของตัวสินค้า และราคาที่แข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้ 1.รับข้อมูลของผู้บริโภคและคู่แข่งจากฝ่ายสินค้...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือกรับสมัครด่วน !
• วางแผน และบริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน • สรรหาบุคลากรพนักงานรายวันที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผน และจัดกิจกรรมสรรหา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-25,000
14 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ระดับอาวุโส)/Internal Audit (Senior)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแนวทางการตรวจสอบ 2. วางแผนงาน เตรียมงานตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ ลำดับขั้นตอนการเข้าตรวจสอบ 3. ดำเนินการตรวจสอบ สอบทาน วิเคร...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
12 . Programmers รับสมัครด่วน !
- เขียนและพัฒนาโปรแกรมตามรายละเอียด Requirement ที่ได้รับมอบหมาย (โดยใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเป็นมาตรฐานไว้ เช่น JAVA หรือ PHP ภายใต้เทคโนโลยี ASP.Net และฐานข้อมูล SQL) - ทดสอบการใช้งาน และแก้ไขข้อผิดพ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
13 . พนักงานสต๊อกสำเร็จรูป/พนักงานสต๊อกวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
รับสินค้า ตรวจนับ และจัดเก็บให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ ตามลำดับการเข้าของสินค้า และเบิก-จ่ายสินค้าตาใบสั่งสินค้าให้ถูกต้อง แล้วเสร็จในแต่ละวัน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน+OT+ค่ากะ
14 มิ.ย. 62
14 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
งานด้านกราฟฟิค -ออกแบบป้ายไวนิล สื่อสิ่งพิมพ์ จัดเลย์เอาท์งานอาร์ตเวิร์คต่างๆ เช่น แผ่นพับ,หนังสือฯลฯ -ออกแบบโปสเตอร์และจัดวางเลย์เอาท์ให้มีความโมเดิร์นและทันสมัย -ออกแบบโปสเตอร์และประสานงานกับโรงพ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่เทคนิครับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการสร้างกระดาษแบบให้เหมาะกับสรีระ 2. ตรวจสอบรูปแบบตามที่ดีไซน์เนอร์กำหนด 3. การคำนึงถึงต้นทุนและวิธีการเย็บที่ง่ายต่อการผลิต แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
14 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ