JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
บัญชีรับ-จ่าย ,ทั่วไป, ภาษีอากร

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
18 ก.ค. 62
2 . วิศวกร / Engineerรับสมัครด่วน !
Commissioning ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ,กล้องวงจรปิด, ระบบความปลอดภัยภายในอาคาร และอื่น ๆ ที่บริษัทจัดจำหน่าย

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
18 ก.ค. 62
3 . ช่างเทคนิค / Technicianรับสมัครด่วน !
ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสัญญาณเตือนอัคคีภัย

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 (ไม่รวมค่าล่วงเวลา/เบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าโทรศัพท์)
18 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ