JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเขียนแบบ
- งานเขียน Shop Drawing งานเขียนแบบเกี่ยวกับงานโครงสร้างทั่วไป และอาคารโรงงาน - รับผิดชอบงานเขียนแบบและออกแบบงานได้ดี

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำสามพราน)
- ตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตาม SPEC ,ตามระบบควบคุณภาพ,GMP ,HACCP,SSOP และอื่นๆ - ทบทวนข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากลูกค้า รวมถึงกฎหมายที่ได้รับการแจ้งมาจาก R/D เปรียบเทียบกับการ - ทบทวนวีธีการตรวจวิเค...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
3 . ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, ช่างซีมเมอร์, ช่างระบบน้ำดี, (ประจำสามพราน)
ช่างกลโรงงาน 2 อัตรา - งานสร้าง,ซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์ภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา - ตรวจเช็ค,ซ่อม,ติดตั้ง,ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ช่างซีมเมอร์ 3 อัตรา -ดูแลบำรุงรักษาเคร...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ Thermal Process (ยูนิคอร์ด1)
- ออกเอกสารแบบการทดลองและคิดคำนวนสูตรสำหรับการทดลอง HP/TD ควบคุมการทดสอบให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหาเบื้องต้น -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหากับงานทดสอบตามข้...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
5 . ช่างปรับอากาศ
- ดูแลและบำรุงรักษา และซ่อมเคร่ื่องปรับอากาศ , คอมเพรสเซอร์ ระบบปรับอากาศโดยรวม - ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ก่อนทำการซ่อม

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
6 . ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้า
-ควบคุมดูการ PACK สินค้าอย่างถูกต้อง และวางแผนงานเกี่ยวกับการเดินงานปิดฉลากเพื่อให้ทันโหลดตาม Shipment

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ IT ERP. (ประจำยูนิคอร์ด1)
ดูแลระบบฐานข้อมูล, ควบคุมดูแลโปรแกรมต่างๆ , ติดตั้งโปรแกรม, ดูแลและควบคุมระบบ TSD ให้กับผู้ใช้งาน, Data Cleansign, แก้ไขปัญหาต่างๆ ของโปรแกรมได้

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
8 . Supervisor QC (ประจำยูนิคอร์ด 1)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพพื้นที่ Canned pet food & pouch pet food - ตรวจสอบใบวางไลน์ ทวนสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆของฝ่ายผลิตและรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทร...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
9 . Supervisor QA (ประจำยูนิคอร์ด 1)
- จัดทำเอกสารระบบ HACCP - จัดทำการตรวจติดตาม ระบบHACCP รับ AUDIT

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
10 . พนักงานขายและการตลาด รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าต่างประเทศโดยการติดต่อทาง E-Mail - ขยายช่องทางการขาย เพิ่มยอดขาย - ดูแลรับผิดชอบลูกค้าปัจจุปันและหาลูกค้าใหม่ - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในโรงงาน & Borneo - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ