เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (ประจำสามพราน)
- สำรวจพื้นที่ทั้งโรงงาน หากพบจุดเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้าน GMP - ตรวจสอบและดูแลการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ เช่น GMP,HACCP,SSOP - รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามและจัดเรียงเอกสารเสนอผู้ตรวจสอบภ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
2 . ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างปรับอากาศ ช่างยนต์ ช่างบอยเลอร์ (ประจำสามพราน)
ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา - งานสร้าง,ซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์ภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ช่างไฟ้ฟ้า 1 อัตรา - ตรวจเช็ค,ซ่อม,ติดตั้ง,ระบบไฟฟ้าในโรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ 1 อัตรา - ตรวจเช็ค,ซ่อม,...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ช่างเขียนแบบ(ประจำสามพราน)
-ออกสำรวจความเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง เครื่องจักร เพื่อทำรายการตำแหน่งของเครื่อง -สำรวจเครื่องจักร ขนาด รูปทรง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำงาน -สำรวจอาคาร เพื่อใช้ในการต่อเติม ดัดแปลง ถึงความเป็นไปได้ในการ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 ต.ค. 61
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ควบคุมคุณภาพ (ยูนิคอร์ด1)
- ควบคุมติดตาม และประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หลังการฆ่าเชื้อกระป๋อง และเพาท์ รวมถึงขั้นตอนการปิดฉลาก การแพ็คสินค้า และการโหลดสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมการแยกสินค้าสำเร็จรูป กรณีเป็นสิ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 61
5 . ผู้ช่วยซุปเปอร์ไวเซอร์ระบบเครื่องทำความเย็น ประจำยูนิคอร์ด 2
- ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น - ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง ระบบความเย็นคลังสินค้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
6 . ช่างเครื่องทำความเย็น ประจำยูนิคอร์ด สาขา 2
- ดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น - บำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบแอร์ ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคัญบัญชา - สัมภาษณ์งานทราบผลทันที ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
7 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำยูนิคอร์ด 1)
- ขับรถรับ-ส่งพนักงานช่วงก่อนและหลังเลิกงาน - ขับรถรับ-ส่งพนักงานตามสถานที่ราชการ ประกันสังคม จัดหางาน ตามที่ได้รับมอบมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
8 . ช่างปรับอากาศ/ช่างระบบเครื่องเย็น/ช่างบอยเลอร์ (ประจำยูนิคอร์ด1)
ช่างระบบเครื่องเย็น - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องเย็นภายในโรงงาน ช่างระบบปรับอากาศ - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในโรงงาน

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
9 . Supervisor RD (ประจำยูนิคอร์ด 1)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
10 . ซุปเปอร์ไวเซอร์/ส่วนเรียงผลผลิต(ยูนิคอร์ด1)
- ควบคุมดูแลการเรียงผลผลิตใหเได้ตามเป้าหมาย และจัดการเรียงผลผลิตปลากระป๋องและ pouch ให้ทันต่อการปิดฉลาก -รับ Audit ลูกค้า จัดทำเอกสาร WI. KPI .แผนอบรมประจำปี ตรวจเซ็คเซ็นเอกสารบันทึกต่างๆของแผนกทั้งห...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ