เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างปรับอากาศ ช่างยนต์ ช่างบอยเลอร์ (ประจำสามพราน)
ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา - งานสร้าง,ซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์ภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ช่างไฟ้ฟ้า 1 อัตรา - ตรวจเช็ค,ซ่อม,ติดตั้ง,ระบบไฟฟ้าในโรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ 1 อัตรา - ตรวจเช็ค,ซ่อม,...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ช่างเขียนแบบ(ประจำสามพราน)
-ออกสำรวจความเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง เครื่องจักร เพื่อทำรายการตำแหน่งของเครื่อง -สำรวจเครื่องจักร ขนาด รูปทรง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำงาน -สำรวจอาคาร เพื่อใช้ในการต่อเติม ดัดแปลง ถึงความเป็นไปได้ในการ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 ธ.ค. 61
3 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ธุรการ ประจำยูนิคอร์ด 2
- ควบคุมดูแลงานธุรการ สุขาภิบาล จัดรถ - ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - มีประสบการณ์งาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
4 . ช่างเครื่องทำความเย็น ประจำยูนิคอร์ด สาขา 2
- ดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น - บำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบแอร์ ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคัญบัญชา - สัมภาษณ์งานทราบผลทันที ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
5 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำยูนิคอร์ด 1)
- ขับรถรับ-ส่งพนักงานช่วงก่อนและหลังเลิกงาน - ขับรถรับ-ส่งพนักงานตามสถานที่ราชการ ประกันสังคม จัดหางาน ตามที่ได้รับมอบมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
6 . Asst.Supervisor QC (ประจำยูนิคอร์ด 1)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพพื้นที่ Canned pet food & pouch pet food -ตรวจสอบใบวางไลน์ ทวนสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา -ติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆของฝ่ายผลิตและรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
7 . ช่างปรับอากาศ/ช่างระบบเครื่องเย็น/ช่างบอยเลอร์ (ประจำยูนิคอร์ด1)
ช่างระบบเครื่องเย็น - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องเย็นภายในโรงงาน ช่างระบบปรับอากาศ - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในโรงงาน

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
8 . Supervisor RD (ประจำยูนิคอร์ด 1)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
9 . Sale & Marketing ( ทีม B)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าต่างประเทศโดยการติดต่อทาง E-Mail - ขยายช่องทางการขาย เพิ่มยอดขาย - ดูแลรับผิดชอบลูกค้าปัจจุปันและหาลูกค้าใหม่ - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในโรงงาน & Borneo - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
10 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา (ประจำยูนิคอร์ด 1)
-วางแผนงานในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในองค์กร -วางแผนในการทำตัวอย่างเพื่อส่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ -วางแผนงานร่วมกับลูกค้าในการทดลองตัวอย่างใหม่ๆเพื่อทดลองสุตรของลูกค้าในไลน์ผลิต -วางแผนกระบ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ