JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการคลังสินค้าโลจิสติกส์
1.บริหารจัดการและกำกับดูแล กระบวนการคลังสินค้าทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.บริหารจัดการและกำกับดูแลระบบโลจิสติกส์ , บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ 3.บริหารจัดกรและกำกับดูแล...

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานคลังสินค้า และ พนักงานขับรถ
ตำแหน่งพนักงาน คลังสินค้า ( รายวัน ) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบสินค้า ตรวจนับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย และขนถ่ายสินค้า 2. บรรจุสินค้า , คัดแยกสินค้าที่ได้รับตามที่รับคำสั่งจากลูกค้า 3. จัดเรี...

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
333 แฟคทอรี่แลนด์ นนทบุรี
5-6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายส่งน้ำหอม / เคมี
- นำเสนอสินค้า / บริการ กับลูกค้า เพิ่มยอดขายและขยายตลาด - ประสานงานด้านระบบงานขาย ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำใบเสนอราคา หรือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ร่วมหารือและวางแผนงานขายเ...

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ประจำสาขาจักรวรรดิ)รับสมัครด่วน !
1.รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์ 2.ทำใบเสนอราคา , รับชำระเงินค่าสินค้า 3.ตรวจสอบสินค้า ,ขนย้ายสินค้า

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
5 . พนักงานขายหน้าร้าน/ แคชเชียร์(ประจำ สาขารังสิต,สาขาเจเจมอลล,สาขาพุทธมณฑล สาย4 )รับสมัครด่วน !
1.บริการลูกค้าหน้าร้าน 2.รับชำระค่าสินค้า , เก็บเงิน 3.จัดเก็บ จัดวางสินค้าหน้าร้าน 4.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ