เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เขียนโปรแกรม AP100 / CAD-CAM
- เขียนโปรแกรม AP 100 หรือ CAD-CAM เพื่อลงเครื่องจักร

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน 15,000 - 18,000
21 ก.พ. 61
2 . QC (สายงานอุตสาหกรรมหนัก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการตรวจเช็คงานตามที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการที่กำหนดไว้ คือการตรวจสอบก่อนรับเข้า / ตรวจสอบระหว่างกระบวนการ / ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบ - รับผิดชอบในการลงข้อมูลการตรวจเช็คและทำรายงาน...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 61
3 . พนักงานประจำเครื่อง CNCรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการควบคุมเครื่อง PUNCH ,CUT,BEND ในการผลิตชิ้นงานให้ถูกต้อง ตามที่กำหนด และปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
10 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
4 . วิศวกร/พนักงานเขียนแบบ AUTO CAD "2D/3D"**เริ่มงานทันที**รับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ เขียนแบบ และจ่ายงานต่อ Production line - ติดตามควบคุมแผนกการผลิตให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตสินค้า (Standard Time) เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงระยะเวลาของการผลิตสินค้า

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
21 ก.พ. 61
5 . พนักงานธุรการจัดซื้อรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารใบขอซื้อ และทำการตรวจสอบราคาสินค้า ติดตามผลการสั่งซื้อ และติดต่อผู้ขายเกี่ยวกับรายละเอียดการสั่งซื้อ -รับผิดชอบในการร่วมคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อปรับปรุง AVL และทำทะเบีย...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ