JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถบรรทุก (รถเทลเลอร์)
ขับรถบรรทุก รถหัวลาก รับ-ส่งวัสดุก่อสร้าง บรรทุกรถแม็คโคร รถเครื่องจักรหนัก ของบริษัทฯ ไปตามไซต์งานชลบุรี และ ระยอง

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
2 . HR & GA Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรวบรวมการบันทึกเวลา เข้า-ออก ของพนักงาน ขาด ลา มาสาย 2. คำนวณเงินเดือน คิดรายละเอียดเงินได้, เงินหักต่าง ๆ, คำนวณค่าล่วงเวลา OT และค่าสวัสดิการต่างๆ 3. ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ประ...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
3 . วิศวกรโครงการฯ
- วางแผนงานก่อสร้าง เร่งรัดงานและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - เตรียมวัสดุในการก่อสร้าง สำรวจอุปสรรคในการก่อสร้างในโครงการ เตรียมวัสดุส่งทดสอบเพื่ออนุมัติก่อนใช้งาน ตรวจสอบงา...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ก.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
1.วางแผนงาน จัดระบบงาน การประสานงาน การเจรจาต่อรอง และการพัฒนาหน่วยงาน 2.จัดทำเอกสาร PQ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประมูล 3.คำนวณค่าบริหารงานโครงการ 4.คำนวณค่าบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 5...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ก.ย. 62
5 . วิศวกร ประมาณราคาเครื่องกล
1.สำรวจหน้างานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับทีมงาน ประเมินราคา จัดทำงบประมาณ ต้นทุนของงาน 2.ถอดแบบและประมาณราคางานระบบเครื่องกล (สุขาภิบาล ปรับอากาศและระบายอากาศ,ดับเพลิง 3.จัดทำ BOQ 4.ควบคุมปริมาณงานและ...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ก.ย. 62
6 . วิศวกร ออกแบบเครื่องกล
1.ออกแบบเครื่องกลสุขาภิบาล ปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ดับเพลิง ระบบทำความเย็น 2.ประสานงานกับลูกค้า หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 4.จัดทำระบบคำนวนและประเมินราคา 5....

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ก.ย. 62
7 . โฟร์แมน Survey / โฟร์แมนก่อสร้าง รับสมัครด่วน !
โฟร์แมน Survey ออกหน้าไซต์งาน - ปฏิบัติงานภาคสนาม - ดูแลงานของโครงการทางด้านโยธา - อัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลกล้อง Total Statioon - กล้องระดับ (Auto Level) - วัดระยะ *โฟร์แมน Survey 1 อัตรา/ ...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
11 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เทคนิค/จป.วิชาชีพ
1.ตรวจและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ถูกต้องตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงาน 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในกา...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
10 ก.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ