เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C แจ้งวัฒนะรับสมัครด่วน !
- ดูแลการให้บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 36,000
20 พ.ย. 61
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด (โฆษณา&ประชาสัมพันธ์)
-ดำเนินงาน นำเสนอนโยบายภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) บนพื้นฐานของกลยุทธ์การขาย -ดำเนินงานตามแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (รวมถึงการส่งเสริมการขาย) -รวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจ,วิเคราะห์ตลาด (รวมถึงการวิเครา...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000 - 55,000
20 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย ประจำสำนักงานใหญ่
- รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารต่างๆด้านกฎหมาย ของฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน - รวบรวมข้อมูลต่างๆในการดำเนินการฟ้องร้อง - ประสานและควบคุมงานกับทีมทนายความ - จัดเตรียมและตรวจสอบสัญญาทั่วไป

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 36,000
20 พ.ย. 61
4 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 1751) สาขานครราชสีมา
- ควบคุมดูแลและบริหารพนักงาน Call Center ในทีมรวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีมงาน - ให้บริการข้อมุลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้แก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ประสานงานกั...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 36,000
20 พ.ย. 61
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขา อุบลราชธานี (อาคารสินราชบุตร)
- สนับสนุนงานบริหารจัดการกลยุทธ์ทางการขาย,การตลาดและลูกค้า เพื่อให้การปล่อยกู้รายใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย - สนับสนุนงานบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรทีมงานขายที่อยู่ในความดูแลให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภา...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
20 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมาย (รายวัน)
- พิมพ์งานเอกสารประจำวันของฝ่ายกฎหมาย - แสกนเอกสาร จัดเก็บเอกสาร สำนวนฟ้องต่างๆ - งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 450
20 พ.ย. 61
7 . Training Manager
-Being responsible for end-to-end learning and development activities including roadmap,process,operations and coordination. -Work in HRD such as developing HR in management skills.

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 45,000 - 79,000
20 พ.ย. 61
8 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ปิ่นเกล้า (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ แจกโบรชัวร์

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
20 พ.ย. 61
9 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขาย (บริหารพื้นที่เช่า) ประจำสำนักงานใหญ่
-ดำเนินการขยายสาขาของบริษัท ตั้งแต่การประเมินศักยภาพของทำเลเบื้องต้น และดำเนินการอื่นๆเพื่อให้สามารถเปิดสาขาได้ -ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงร้านสาขาเมื่อถึงกำหนด เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานของสาขา ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-36,000
20 พ.ย. 61
10 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C หัวหมาก (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสินเชื่อได้ - ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริการหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000
20 พ.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C ราชดำริรับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง หรือสถาน...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
20 พ.ย. 61
12 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C Extra ชลบุรีรับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานท...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
20 พ.ย. 61
13 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C ติวานนท์
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ แจกโบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
20 พ.ย. 61
14 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C Extra พระราม 4รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานท...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000- 15,000
20 พ.ย. 61
15 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในการสมัครสินเชื่อเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
20 พ.ย. 61
16 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขา Mega บางนา)รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ แจกโบรชัวร์

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
20 พ.ย. 61
17 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ทวีกิจ คอมเพล็กซ์ จ.สระบุรีรับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้ - ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายนอกสถานที่ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์บริษั...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 36,000
20 พ.ย. 61
18 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา เซ็นเตอร์วัน (อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ แจกโบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 -15,000
20 พ.ย. 61
19 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C สะพานใหม่รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารของลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
20 พ.ย. 61
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ