JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ สำนักงานใหญ่
- จัดทำเอกสารต่างๆให้กับกลุ่มงาน - จัดทำเอกสารเบิกอุปกรณ์สำนักงานของแผนก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,500 -14,000
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Homepro สุวรรณภูมิ
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารของลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นแจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C (เมเจอร์) ฉะเชิงเทรา
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารของลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใก้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (รายวัน) 450/วัน
- ตรวจสอบเอกสาร - เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลงานที่ทำในแต่ละวัน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 450 / วัน
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
24 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาแหลมทอง จ.ระยองรับสมัครด่วน !
- ดูแลการให้บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 36,000
24 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขา แหลมทอง จ.ระยอง
- สนับสนุนงานบริหารจัดการกลยุทธ์ทางการขาย,การตลาดและลูกค้า เพื่อให้การปล่อยกู้รายใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย - สนับสนุนงานบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรทีมงานขายที่อยู่ในความดูแลให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภา...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 61,000
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C Extra อ่อนนุชรับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานท...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000- 15,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ