เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด (โฆษณา&ประชาสัมพันธ์)
-ดำเนินงาน นำเสนอนโยบายภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) บนพื้นฐานของกลยุทธ์การขาย -ดำเนินงานตามแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (รวมถึงการส่งเสริมการขาย) -รวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจ,วิเคราะห์ตลาด (รวมถึงการวิเครา...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000 - 55,000
18 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนางานเร่งรัดหนี้สิน
- ควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตนเอง - ให้คำชี้แนะแก่พนักงานรุ่นน้องภายในทีม - ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตนเอง - ดำเนินงานด้านธุรการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตนเอง - ฟังไฟล์เสียงที่พนักงานสนทนากั...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000
18 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 1751) สาขานครราชสีมา
- ควบคุมดูแลและบริหารพนักงาน Call Center ในทีมรวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีมงาน - ให้บริการข้อมุลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้แก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ประสานงานกั...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 36,000
18 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ (Credit Analyst) ประจำ สำนักงานใหญ่
- คีย์ข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ - พิจารณาเอกสารและคุณสมบัติลูกค้าเบื้องต้นให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - อนุมัติสินเชื่อให้ได้ตามวงเงินที่บริษัทกำหนด

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,500 - 15,500
18 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำ สำนักงานใหญ่
- ตรวจสอบบันทึกเวลาการทำงานและชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา - จัดทำรายงานสรุปสถิติการมาทำงาน - จัดการงานสวัสดิการพนักงานและงานกิจกรรมพนักงาน - ประสานงานเรื่องการฝึกอบรมพนักงาน - ประสานงานเรื่องการสรรหาแ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000
18 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน - ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานโดยการนำวิธีประเมินความเสี่ยง (Risk Managment) เข้ามาใช้ในการตรวจสอบ - บริหารจัดการเพื่อเพิ่มคุ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000-30,000
18 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ปิ่นเกล้า (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ แจกโบรชัวร์

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
18 ม.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขาย (ดูแลพื้นที่เช่า) ประจำสำนักงานใหญ่
-ดำเนินการขยายสาขาของบริษัท ตั้งแต่การประเมินศักยภาพของทำเลเบื้องต้น และดำเนินการอื่นๆเพื่อให้สามารถเปิดสาขาได้ -ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงร้านสาขาเมื่อถึงกำหนด เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานของสาขา ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-36,000
18 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C หัวหมาก (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสินเชื่อได้ - ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริการหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000
18 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C Extra สุขาภิบาล 3
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
18 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Web Maketing Online)
- โทรติดต่อลูกค้าให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัท - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,500 - 15,500
18 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C ราชดำริรับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง หรือสถาน...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
18 ม.ค. 62
13 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Lotus บางปะกงรับสมัครด่วน !
- ดูแลการให้บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 36,000
18 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C ติวานนท์
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ แจกโบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
18 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C Extra พระราม 4รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานท...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000- 15,000
18 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาพัทยา
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในการสมัครสินเชื่อเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
18 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขา Mega บางนา)รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ แจกโบรชัวร์

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
18 ม.ค. 62
18 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ทวีกิจ คอมเพล็กซ์ จ.สระบุรีรับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้ - ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายนอกสถานที่ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์บริษั...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 36,000
18 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา เซ็นเตอร์วัน (อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ แจกโบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 -15,000
18 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาน้อมจิตต์ บางกะปิ (N Mark Plaza)รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารของลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
18 ม.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ