JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Rework
1. ทำการซ่อมและแพ็คกิ้งเครื่องปรับอากาศทุกรุ่นให้มีสภาพที่สมบูรณ์ตรงตามมาตราฐาน 2. ลงบันทึกรายงานผลการปฎิบัติงานและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 3. ดูและและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจ...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
1. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 2. เปิดบิลใบสั่งขาย 3. เช็คสต็อคสินค้า 4. วางแผนการจัดส่งสินค้า 5. เคลมสินค้า 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการหาลูกค้าต่างประเทศ 2.ประมาณการยอดขาย วางแผนและดำเนินการหาลูกค้าใหม่ๆ 3.ขายสินค้าและบริการ นำเสนอราคา เงื่อนไข เจรจาต่อรองกับลูกค้า 4.ควบคุมการจัดทำเอกสารการขายและดำเนินการประสานงานใน...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนก Process Improvment
1.ทำการวางแผนงานและควบคุมการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลดของเสียให้มีประสิทธิภาพ 2.ทำการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน,การลดขั้นตอน,การลดเวลาการผลิตและการเพิ่ม Productivty 3.ทำการออกแบบขั้นตอนการปฏิบั...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ QA Service
1.ทำการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 2.ลงบันทึกรายงานผลการปฎิบัติงานและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3.ดูแลและบำรุงเครื่องมือ,อุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีสภาพสมบูรณ์ 4.งา...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
6 . พนักงานประกอบแอร์ใหญ่
- ประกอบชิ้นส่วนแอร์ใหญ่ -เชื่อมชิ้นงานได้ -ดูแบบการประกอบแอร์ได้ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุง ( โยธา , ก่อสร้าง )
งานก่อสร้าง , ซ่อมแซม อาคาร ต่างๆ

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
- ดูแลพนักงานสัมพันธ์ เช่นการจัดกิจกรรมต่างๆ - ดูแลเรื่องข้อบังคับ กฎระเบียบ ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน - ดูแลเรื่องวินัยของพนักงาน - ให้ความรู้เรื่องวินัย และพรบ.แรงงาน สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักง...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
9 . พนักงานประจำห้องทดสอบ
- เตรียมตัวอย่างแอร์สำหรับการทดสอบ - เตรียมความพร้อมของห้องทดสอบ - ติดตั้งแอร์ในห้องทดสอบ

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
10 . ช่างเทคนิคระบบไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
เดินระบบไฟฟ้า ในชุดคอลโทรลของเครื่องปรับอากาศ

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ