JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
1. ร่วมจัดทำ ทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพ 2. ตรวจสอบและทวนผลการวิเคราะห์ 3. ติดตามการแก้ไขใบ CAR และตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า 4. ประสานงานหน่วยงานภายนอก และภายใน รวมทั้งรับการตรวจประเมินภายนอก 5. วางแผ...

Royal Can Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. บริหารจัดการและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ดูแลแผนการผลิตประจำวันและควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ 3. ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 4. พัฒนาและปรับปรุงการทำงาน...

Royal Can Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พิธีการส่งออก)
1. จัดทำเอกสารพิธีการส่งออก 2. วางแผนการจอง Freight ให้สอดคล้องกับแผนงานฝ่ายขาย 3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

Royal Can Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ