JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในไลน์ผลิต 2.จัดซื้อ วัสดุ สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.ประสานงานกับ Supplier และหา Supplier ใหม่ๆ 5.สรุป และ จัดทำรายงาน ให้ผู้บริหาร

บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ และ เทคนิครับสมัครด่วน !
1. กำกับดูแล และ รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ และ งานด้าน เทคนิคของบริษัท - สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา - ร่วมมือกับฝ่ายและแผนกต่างๆของบริษัท - ให้...

บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . จนท.บัญชีและการเงินอาวุโส
1.รับผิดชอบงานการเงิน รวมถึง ดูแลการหมุนเวียนเงินสดของบริษัท(บริษัท ขนาดเล็ก 60-80 คน) 2.กำกับ และ ดูแลงานบัญชีด้าน AR และ AP 3.แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ หามาตรการป้องกันปัญหา 4.ประสานง...

บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ