JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (หอพัก)
ตรวจสอบและบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อนำไปคำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา จัดทำใบแจ้งหนี้ / วางบิลผู้เช่าหอพัก บันทึกเลขมิเตอร์ค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ของแต่ละอาคาร ตรวจสอบจำนวนใบแจ้งหนี้ของแต่ละห้อง...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
16 พ.ค. 62
2 . Import-Export Manager/Import-Export Officer (หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
• ดูแลงานด้านการ นำเข้า – ส่งออก ทั้งหมดของบริษัท • สรรหา และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากต่างประเทศ และเจรจาต่อรองกับ Supplier • สรรหา Suppliers รายใหม่ พร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าของ Suppliers แต่ล...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 62
3 . วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ศึกษาตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกลไกการตลาด - สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องของบริษัท - สืบค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ - ค้นหาผู้...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
16 พ.ค. 62
4 . IT Support Officer หยุดเสาร์-อาทิตย์รับสมัครด่วน !
- ดูแล แก้ไขปัญหา การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆบนคอมพิวเตอร์ - บำรุงรักษา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ PC/ Notebook, Printer และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในการใช้เคร...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 62
5 . Human Resource Officer /Supervisor HR (หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบใบขออัตรากำลังคน และจัดเตรียมเอกสาร ประกาศต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสรรหาบุคลากร 2. ติดต่อประสานงานกับแหล่งหรือช่องทางการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์จัดหางาน, ติดป้ายประกาศ, กรมจัด...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 62
6 . Sale&Marketing (หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
•หาลูกค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ •ติดต่อ ประสานงาน จัดหาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการตลาด นำเสนอโครงการกับลูกค้า •วิเคราะห์ยอดขายกับกิจกรรมที่จัด •วิเคราะห์คู่แข่ง ในด้านโปรโมชั่นและแนวทางในการขายเพื่อนำมาปร...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
16 พ.ค. 62
7 . เลขานุการผู้บริหาร (ประจำ กทม.) หยุดเสาร์-อาทิตย์รับสมัครด่วน !
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ค. 62
8 . ประสานงานโครงการ(ประจำ จ.อยุธยา)รับสมัครด่วน !
- รับเรื่อง ความต้องการของลูกค้าในการต่อเติม ซ่อมบำรุงอาคารสินค้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หลังจากมีการส่งมอบงานในเรื่องปัญหาทางเทคนิค - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ