JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
ดูแลและบริหารจัดการในการจัดซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ์รวมถึงการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปวัตถุประสงค์ของบริษัท

Tiffany's Show
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
2 . สมุห์บัญชี
บริหารงานทางด้านบัญชีและการวางระบบงานบัญชีเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขั้นตอน ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีรายวันปิดงบการเงินได้ ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของพนักงานผู้ใต้บังคั...

Tiffany's Show
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
มีหน้าที่จัดการข้อมูลทั้งด้านการบัญชีและการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เช่นออกแบบระบบบัญชี จัดทำงบประมาณ วางแผนภาษีอากร จัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเสนอฝ่ายบริหาร

Tiffany's Show
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการแผนกช่างทั่วไป (Chief Engineer)
1. ดูแลงานช่างประจำอาคาร โรงละคน และร้านอาหารไทยมาร์เช่ ให้มีระบบการทำงานได้อย่างเป็นปรกติ ทั้งระบบไฟฟ้า แอร์ปรับอากาศ ระบบกลไกในโรงละคร น้ำประปา โทรศัพท์ แก๊ส อุปกรณ์ครัวของร้านอาหารและแคนทีนพนักงานฯ...

Tiffany's Show
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
11 มิ.ย. 62
5 . โอเปอเรเตอร์ (Operator)
ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการแสดงของทิฟฟานี่โชว์ ประสานงานจองตั๋ว

Tiffany's Show
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000
11 มิ.ย. 62
6 . เสมียนบัญชี
ช่วยงานเอกสารแผนกบัญชี รวบรวม คัดเลือก แยกประเภทเอกสาร เก็บข้อมูลทางบัญชีและออกรายงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

Tiffany's Show
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
11 มิ.ย. 62
7 . ช่างทั่วไป (General Engineer)
ดูแลงานระบบไฟฟ้้า ปะปา แอร์ และเครื่องกลต่างๆ รวมถึงระบบแก๊ส ระบบไอน้ำของทั้งโรงละครและร้านอาหารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้ตามปกติ

Tiffany's Show
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
11 มิ.ย. 62
8 . นักแสดง (ชาย และหญิงสาวประเภทสอง) สูง 173 ซม.ขึ้นไป
แสดงบนเวที ในรูปแบบของการเต้น ร้องลิปซิงค์ ตามบทเพลงที่ได้รับมอบหมาย

Tiffany's Show
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000+(ไม่รวมเงินได้ทิปจากการถ่ายภาพ)
11 มิ.ย. 62
9 . แม่ครัวประจำแคนทีนพนักงาน
1. ทำหน้าที่จัดเตรียมและทำอาหารในแต่ละมื้อให้กับพนักงานจำนวน 300 คนวันละ 4 มื้อ 2. ดูแลเรื่องความสะอาดภายในครัวรวมถึงอุปกรณ์ ภาชนะ และสถานที่ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 3. คิดรายการอาหารให้สอดคล้องกับงบปร...

Tiffany's Show
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
10 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบริการ
ทำหน้าทีให้บริการลูกค้าที่เข้ามาชมโชว์ นำทางไปยังที่นั่ง แจ้งระเบียบการชมโชว์ รวมถึงอำนวยความสะดวกต่างๆในบริเวณโรงละคร และ จำหน่ายและบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับลุกค้า

Tiffany's Show
4 อัตรา
เงินเดือน 10,000
10 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ