JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ(Audit)
Audit Stock ตามแผนประจำเดือน/ปี คีย์แปรรูปการผลิตในระบบ ตรวจสอบเอกสารใบเบิก ใบแปรรูปและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ควบคุมดูแลความปลอดภัย ชองพนักงานในการปฏิบัติงาน สำรวจ ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนดควบคุมตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยของผู้ที่เข้...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.วางแผนและบริหารงานด้านงานบุคคลและธุรการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.ผลักดัน/สนับสนุน/วางระเบียบ/ควบคุมดูแลให้บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักในงานที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการดูแลรักษาทร...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
4 . Marketing Manager(สนญ.วังน้อย)
-วางแผนงานด้านการตลาด และบริหารงบประมาณ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี อย่างมีประสิทธิภาพ - ยกระดับองค์กร เข้าสู่ธุรกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะ Digital Marketing ทางด้าน Marketing tools , E-Commerce , Ad...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
5 . Technician(ประจำ สนญ.วังน้อย)
-งานDEMO เครื่องจักรนอกสถานที่ -งานบริการ ซ่อมบำรุง และส่งมอบเครื่องจักร -งานดูแลSTOCK เครื่องจักรและอะไหล่

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ทดสอบ(ประจำ สนญ.วังน้อย)
- ทดสอบขัดงานลูกค้า - นำเสนอเครื่องขัดและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า - ทำรายงานและเอกสารต่างๆของแผนก -ดูแลพื้นที่ อุปกรณ์และเครื่องมือ

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกนำเข้า/ประสานงาน/สรรหา
- ติดต่อผู้ขายต่างประเทศเพื่อสั่งซื้อสินค้า ขอข้อมูลเอกสารนำเข้าต่างๆ - ออกใบเคลมในกรณีสินค้ามีปัญหา - ติดต่อบริษัทเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ เพื่อดำเนินการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ - สรุปรายงานสินค้านำเข...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(ประจำ สนญ.วังน้อย)รับสมัครด่วน !
- พบลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม - นำเสนอขายสินค้าประเภทเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ -เปิดการขาย-ปิดการขาย -หาลูกค้าใหม่-ดูแลลูกค้าเก่า *สินค้าที่ต้องนำเสนอขาย* -เครื่องจักรที่ใช้กับอุต...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
3 อัตรา (วังน้อย)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
9 . Sales representative(สาขาเสนานิคม กรุงเทพ)
- ขายสินค้าอุตสาหกกรรมประเภทอุปกรณ์ขัด - เจียร โลหะ - ติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอขายสินค้า

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ