JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขาผู้บริหารฝ่ายขาย
- ทำงาน จันทร์ ถึง เสาร์ - ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหารทั้งกับลูกค้าภายนอก พนักงานภายในบริษัท และอื่นๆ - ติดตามงานต่างๆที่ผู้บริหาร ดูแลเช่น การจัดการเกี่ยวกับแผนกฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล...

Opus Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000
19 มิ.ย. 62
2 . ประชาสัมพันธ์ (Reception)
ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทางไลน์ และประสานฝ่ายต่าง ๆ ให้รับผิดชอบ พาลูกค้าดูห้องเช่า คัดแยกและแจกจ่ายจดหมายให้ผู้เช่าต่าง ๆ ช่วยดูและจัดทำรายงานการทำงานของรปภ. แม่บ้า...

Opus Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000
19 มิ.ย. 62
3 . Assistant Manager
- ดูแลความเรียบร้อย เรื่องความสะอาด และกำกับการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract - อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในสำนักงานและร้านค้าต่างๆ - ดูแลความสะอาดทั่วไป และกำกับงานทำงานของ Sub Contract. ท...

Opus Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000
19 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการพื้นที่ร้านอาหาร (Restaurant Space Manager)
ลักษณะการทำงาน ทางเราเป็นผู้บริการพื้นที่ให้เช่ากับร้านอาหาร ผับ บาร์ ในซอยทองหล่อ 10 จึงต้องการผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวที่มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ ทำงานเป็นกะได้ เวลา 16:00 - 1:00 น. หน้าที่แ...

Opus Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000
19 มิ.ย. 62
5 . ช่างไฟฟ้า/ช่างประจำอาคาร
1. งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร 2. ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล 3. ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม 4. จดมีเตอร์ต่างๆ 5. ติดตั้ง/แก้ใข เดินระบบไฟฟ้า ประปา หรือปรับอากาศ เพิ่มเติมตามที่ผู้เช่าต้องการ ...

Opus Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ