JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนผลิต(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธา)
1.วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 2.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างการผลิตร่วมกับหน่วยงานคุณภาพ 3.กำหนด ควบคุม Specและต้นทุน ของวัตถุดิบร่วมกับหน่วยงานคุณภาพ 4.วางแ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ++
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ตรวจนับสินค้า เช็คสินค้า ก่อนขึ้นรถส่งให้กับลูกค้า - เช็คสต็อกสินค้าคงเหลือ - รับเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางสเปค / Sales Spec งานโปรเจค
- ติดต่อประสานงานการวางสเป็คสินค้า ติดต่อสถาปนิก/เจ้าของโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ - ดูแลงานด้านวางสเปคและแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการ - ประสานงานทีมขายและทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางสเปคสินค้ากับทางผ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าโทร + ค่าน้ำมัน
26 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมบริหารเครื่องจักรในสายงานการผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน 3.ปรับปรุง,จัดกระบวนการผลิตให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน 4.แก้ไขปัญหา...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 16,000
26 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรจัดซื้อ
- ติดต่อกับ Supplier - ติดต่อ Shipping ในการจัดส่งของ - ควบคุมการดำเนินงานจัดซื้อทั้งระบบ - ต่อรอง ตกลงราคา รวมถึงการนำเสนอต่างๆกับSupplier

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
7 . Sourcing Officer / Senior (เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ) รับสมัครด่วน !
- รวบรวมและจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางการผลิต เครื่องจักร ตลอดจนอะไหล่ นำเข้าจากต่างประเทศ ติดตามเรื่องการจัดส่งของวัตถุดิบนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ Supplier (Correspond with oversea supplier ) - ติด...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000++
26 มิ.ย. 62
8 . Product specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผลิตภัณฑ์บริษัท เทียบกับคู่แข่ง -และเชื่อมต่อส่วนขาย กับแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด -จัดท...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000 + ค่าโทร + ค่าน้ำมัน
26 มิ.ย. 62
9 . Project Sales engineer
- เสนอขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และสายไฟ - ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการ กลุ่มงานราชการ อุตสาหกรรมต่างๆ - กลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้างอาคารสถานที่ - งานต่อเติมซ่อมแซม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง / ค่าน้ำมัน-สึกหรอ + โทร + คอมฯ
26 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ