JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟลคลิฟรับสมัครด่วน !
ขับรถโฟลคลิพ/เบิกจ่ายวัตถุดิบ/ตัดสต็อกสินค้า

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท ไม่รวมอื่นๆ
16 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
ดูแลระบบการเงินcasflow, ดูแลด้านบัญชี-ลูกหนี้-เจ้าหนี้, ปิดงบการเงินและประสานงานกับAudit, งานด้านการลดต้นทุน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท
16 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ ITSUPPORTรับสมัครด่วน !
รู้ระบบ'งานด้านITSUPPORT และการปฏิบัติ Windows / Linux มีความรู้ระบบISO

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000-19,000 บาทขึ้นไป
16 มี.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
ทบทวนมาตตราฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและคงซึ่งไว้ข้อกำหนด จัดทำแผนการตรวจสอบ ,อนุมัติควบคุมและประกันคุณภาพที่ส่งให้ลูกค้า ,ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัด ,อนุมัติทำและดำเนินการกับเอกสารในการปฏิบัติงา...

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000 บาท
16 มี.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ควบคุมคุณภาพในขบวนการผลิต/แก้ปัญหาที่เกิดจากขบวนการผลิต /ดูแลเครื่องจักร และระบบการทำงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป(ไม่รวมค่ากะและOT)
16 มี.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกผลิต / ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 4. ดูแลเครื่องจักร และระบบการผลิต

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง / 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000- 16,000 "ไม่รวมอื่นๆ
16 มี.ค. 62
7 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
พนักงานแผนกเตา , พนักงานแผนกพ่นสี , พนักงานแผนกรถยนต์

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท (ไม่รวมค่ากะและOT)
16 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์ FGรับสมัครด่วน !
ดูแลการเบิกจ่ายวัถถุดิบ,รับวัตถุดิบ

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมOT
16 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ QCรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ,ใช้เครื่องมือวัดเป็น

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท ไม่รวม โอที "ไม่รวมค่ากะ"
16 มี.ค. 62
10 . วิศวกรฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิต 3. ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังบัญชา 4. ดูแลเครื่องจักร และระบบการทำงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ