JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
คีย์เอกสารงานฝ่ายผลิต,ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
23 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟลคลิฟรับสมัครด่วน !
ขับรถโฟลคลิพ/เบิกจ่ายวัตถุดิบ/ตัดสต็อกสินค้า

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท ไม่รวมอื่นๆ
23 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
ประสานงานกับลูกค้า,ทำใบเสนอราคา,เปิดใบสั่งขาย,ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
23 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ optimizeรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบแบบและคำนวนกระจกส่งฝ่ายผลิต,คีย์ตัวเลขส่งฝ่ายผลิต

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
23 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ควบคุมคุณภาพในขบวนการผลิต/แก้ปัญหาที่เกิดจากขบวนการผลิต /ดูแลเครื่องจักร และระบบการทำงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป(ไม่รวมค่ากะและOT)
23 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกผลิต / ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 4. ดูแลเครื่องจักร และระบบการผลิต

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง / 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000- 16,000 "ไม่รวมอื่นๆ
23 พ.ค. 62
7 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
พนักงานแผนกเตา , พนักงานแผนกพ่นสี , พนักงานแผนกรถยนต์

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท (ไม่รวมค่ากะและOT)
23 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์ FGรับสมัครด่วน !
ดูแลการเบิกจ่ายวัถถุดิบ,รับวัตถุดิบ

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมOT
23 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ QCรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ,ใช้เครื่องมือวัดเป็น

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท ไม่รวม โอที "ไม่รวมค่ากะ"
23 พ.ค. 62
10 . วิศวกรฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิต 3. ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังบัญชา 4. ดูแลเครื่องจักร และระบบการทำงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ