JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการฝ่ายศูนย์บริการ (Warranty )
1.ควบคุม ตรวจสอบเอกสารประกอบงานซ่อม งานรับประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 2.จัดทำเอกสารการรับประกันคุณภาพสินค้า การทำ Goodwill claim 3.จัดเก็บเอกสารและจัดเก็บอะไหล่รับประกันคุณภาพตามข้อกำหนด ของMBTh 4.สรุป...

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
2 . แม่บ้าน
- ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทำความสะอาดสำนักงานให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย - ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยของระแบบต่างๆ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
3 . ช่างยนต์
1. ซ่อมรถประจำศูนย์เบนซ์ราชครู 2. ตรวจเชคระบบเครื่องยนต์

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง
- ช่วยเหลือและดูแลการซ่อมบำรุง และระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานได้เสมอ - บำรุงรักษาเบื้องต้น ทั้งนอกและในอาคารบริเวณทำงาน - ตรวจสอบภายในอาคารและนอกอาคารอยู่สม่ำเสมอ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผ...

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
5 . พนักงานคาร์แคร์
-ทำความสะอาดรถ -ตรวจสอบความเรียบร้อยของความสะอาดของรถ

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด
21 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ