เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกรฝ่ายผลิต / ฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ฝ่ายผลิต ควบคุมการผลิตยา ฝ่ายควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์ยา

บริษัท วีแอนด์พี ลาบอราตอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ