JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.มีความแม่นยำในหลักการด้านบัญชี และ ภาษี 2.บันทึกรายการบัญชีได้ถูกต้อง 3.ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี 4.เก็บข้อมูลบัญชีและตรวจสอบข้อมูลบัญชี 5.จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน 6.ปฏิบัติงานในส่...

บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง
1. ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ของบริษัท เพื่อวางแผนการจัดส่งสินค้าและจัดเส้นทางของรถส่งสินค้าให้ถูกต้อง 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดส่งสินค้า 3. ติดตามสอบถามผลการจัดส่ง 4. จัดทำรายงานเอกสารต่างๆ ...

บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ