JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Material Engineer
1. จัดทำการทดสอบและรางานผลการทดสอบ 2. ติดต่อกับลูกค้าและให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องการทดสอบวัสดุ 3. เขียน WI และ Procedure ในงานที่รับผิดชอบ 4. ปฏิบัติงานทดสอบนอกสถานที่ 5. สามารถจัดทำรายงานผลการทดสอบภ...

IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab)
1. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโลหะ 2. เตรียมชิ้นงานเพื่อทำการตรวจสอบทางโลหะวิทยา 3. ตัด, ขัดเหล็ก, กัดกรด

IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
3 . Metallurgical Engineer
1. ตรวจสอบหา Defect ในงานทดสอบการกัดกร่อยโดยใช้เทคนิค Ultrasonic Testing (Immersion) 2. ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของโลหะโดยใช้เทคนิค Spectroscopy 3. ตรวจสอบชิ้นงานทดสอบการกัดกร่อนโดยใช้วิธี VT,MT 4. ท...

IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.
21 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ