JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Material Engineer
1. จัดทำการทดสอบและรางานผลการทดสอบ 2. ติดต่อกับลูกค้าและให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องการทดสอบวัสดุ 3. เขียน WI และ Procedure ในงานที่รับผิดชอบ 4. ปฏิบัติงานทดสอบนอกสถานที่ 5. สามารถจัดทำรายงานผลการทดสอบภ...

IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
15 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab)
1. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโลหะ 2. เตรียมชิ้นงานเพื่อทำการตรวจสอบทางโลหะวิทยา 3. ตัด, ขัดเหล็ก, กัดกรด

IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
15 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่สำนักงานบางนา กม. 19)
1. รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 2. ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ 3. ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อการขอ VISA และ WORK PERMIT ของพนักงานต่างชาติ และดำเนินการต่ออายุ 4...

IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
15 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ