JobThai
Jun 27, 2022

Logistic General Manager (ปฏิบัติงานในโรงงานจ.ระยอง)

pin locationLocation
pin location

WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1 Rayong

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
• รับผิดชอบในการวางแผนงาน พัฒนาและควบคุม งานวางแผนการผลิต งานบริการลูกค้า (Customer Service) งานคลังสินค้า งานจัดส่งสินค้า ถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาที่กำหนด • บริหารพื้นที่ในการเก็บสินค้า สร้างระบบจัดเก็บเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเคลื่อนย้ายสินค้า • ควบคุมการรับ-จ่าย การจัดเก็บสินค้า ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด • จัดเก็บและจัดสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ • ตรวจสอบการส่งสินค้าถึงลูกค้าประจำวัน • กำหนดและควบคุมระเบียบในคลังสินค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและทรัพย์สินของบริษัท • ควบคุมระบบการจัดเก็บเอกสารให้มีความถูกต้องตามนโยบายบริษัท • นำเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายของบริษัทและมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบการขนส่งสินค้าของบริษัทรับจ้างขนส่ง • ประสานงานกับแผนกเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเวลาที่กำหนดด้วยความปลอดภัย ถูกต้อง และคงไว้ซึ่งคุณภาพและการบริการที่ดี • กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้า • ตรวจสอบและดูแลการรับ/จ่าย/คืน สินค้าให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามระบบFIFO • ตรวจสอบการชี้บ่งสถานะของบรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด • จัดทำขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน (WI) และตัวชี้วัดการทำงาน KPI ของแผนกให้ได้ตามแผนที่กำหนด • ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงเอกสารการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตรงตามการปฏิบัติงานจริง และระบบของบริษัท
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 35-48 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในงานบริหารระดับสูง ด้านจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ บริการลูกค้า วางแผนการผลิต อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  4. ถ้ามีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานคลังสินค้า/การจัดส่ง/วางแผนผลิตบริการลูกค้า ในขนาดทีมงาน 50 คน ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. มีความสามารถในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้ความกดดันได้ดี
How to apply
- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now ) - สมัครผ่าน E- mail - สมัครโดยส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ มายังฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ เอกสารหลักฐาน 1. ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ง่าย 2. อัตราเงินเดือนที่ต้องการ 3. ประวัติการผ่านงาน/ประวัติการฝึกอบรม
Contacts
Khun Poonyisa U-pan
Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
999/2 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 93 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
Ta Sit Pluak Daeng Rayong 21140
Tel. : 033-010-300 ถึง 12 (ระยอง)/ 035-350-774 ถึง 5 (อยุธยา)
Email : takahata_42@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
Ta Sit Pluak Daeng Rayong
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company