Oct 28, 2020

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (Project Owner) *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

pin locationLocation
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. วางแผนงาน ประสานงาน ควบคุมงาน และติดตามงานที่รับมาจากลูกค้าหรือพนักงานขาย เพื่อให้ผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่กำหนด 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า เพื่อให้สายการผลิต ผลิตสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการตามที่กำหนด 3. ติดตามงานในกระบวนการผลิต ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่พบจากการผลิตสินค้า 4. ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ (จากการตีราคา) 5. เสนอแนะลูกค้าทางด้านผลิตภัณฑ์ เทคนิคและวิธีการทำงาน ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ 6. รับข้อร้องเรียน, Customer feedback จากลูกค้า เพื่อนำแก้ไขหรือประยุกต์ใช้ตามที่ลูกค้าร้องขอ 7. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการผลิต เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และมาตรฐานการทำงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ 9. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าจบทางด้านการพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถบอกขีดความสามารถในการทำงานต่างๆ เบื้องต้นได้
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย
  6. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และเทคนิคการขาย
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, E-mail ได้
  8. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  9. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายหรือลูกค้าสัมพันธ์มาก่อน และ/หรือเคยทำงานโรงพิมพ์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สามารถสมัครผ่าน JobThai - E-mail - โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์ด้านล่าง - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณวิไลรัตน์, คุณกุลณัฐ
The Pearl Printing Company Limited
229/12 หมู่ 12
Bangphli Yai Bang Phli Samut Prakan 10540
Email : pearlprint_40@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-316-5414
Location
Bangphli Yai Bang Phli Samut Prakan
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.