รับสมัครด่วน
Mar 2, 2021

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Line 3)

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) 1. ควบคุมคุณภาพสายการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ตัดสินใจดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3. รายงานปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา 4. สรุปข้อมูลการวัดผลการปฏิบัติงานเตรียมนำเสนอผลงานประจำไตรมาศ 5. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในการหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหา 6. ร่วมจัดทำแผนงานประจำปี (Actions Plan) 7. ร่วมกำหนด Vision และ Mission และเป้าหมายฝ่าย
Qualifications
  1. เพศชาย และหญิง อายุ ระหว่าง 30 ปีขัึ้นไป
  2. ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร ,อุตสาหกรรมอาหาร ,วิทยาศาสตร์อาหาร
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานโดยตรงธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร หรือ Food หรือแปรรูปอาหารขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มี Competency หรือBehavior ด้านภาวะผู้นำ , ความคิดสร้างสรรค์ , การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง , ความละเอียดรอบครอบในการทำงาน และการทำงานเป็นทีม
  5. มีความรู้ ทักษะ ด้านการบริหารจัดการด้ารระบบมาตรฐานคุณภาพอาหารระดี และเข้าใจข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง
  6. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word ,Excel และ PowerPoint ระดับดี
  7. มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO ฺBRC HACCP GMP ,ฮาลาล และข้อกำหนดของลูกค้า Code of Conduct ,Unilever
  8. หากมีที่พักอาศัยสมุทรสาคร หรือไม่ติดปัญหาเรื่องการเดินทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email - สมัครด้วยตนเอง - ส่งจดหมายสมัครงาน - สมัครผ่านทาง www.preservefood.net
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
77 หมู่ 6 ซอยเดิมบาง-คอกกระบือ ถนนพระราม 2
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Tel. : 034-812-457 - 8 ต่อ 118 - 119, 081-378-1034
Email : preservefood_89@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-812-459
Location
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Directions
# มาจากทางกรุงเทพฯ - โดยรถประจำทาง : นั่งรถประจำทางสาย ปอ.68, 105, 140(คันสีน้ำเงิน) มาลงที่ตลาดสดลีลา(ก่อนถึงมหาชัยเมืองใหม่ 1ป้ายรถเมล์) ต่อมอเตอร์ไซด์วิน - ขับรถส่วนตัว ถนนพระราม2 ฝั่งลงใต้ เมื่อข้ามสะพานยกระดับข้ามทาง รถไฟแล้วให้ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน และเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสิน สาคร(สาครซิตี้) หลังจากผ่านสถานีน้ำมันบางจาก เมื่อเลี้ยวเข้าซอย และผ่านทางรถไฟแล้ว ให้เตรียมตัวเลี้ยวขวาซอยแรก ข้ามสะพานข้าม คลองคอกกระบือ แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งบริษัทฯ จะอยู่ด้านซ้าย (ให้สังเกตป้ายนำทางอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียวจากหน้าปากซอย) # มาจากทางสมุทรสาคร (มหาชัย) - โดยรถประจำทาง : นั่งรถประจำทางสาย (สองแถวเล็กคันสีเหลือง) มาลงที่ฝั่งตรงข้ามตลาดสดลีลาข้ามสะพานลอยต่อมอเตอร์ไซด์วิน - ขับรถส่วนตัว จากถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เมื่อเลยมหาชัย เมือง เข้าคู่ขนาดเพื่อเตรียมกลับรถข้ามสะพานยกระดับข้ามทาง รถไฟ และเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสินสาคร(สาครซิตี้) หลังจาก ผ่านสถานีน้ำมันบางจาก เมื่อเลี้ยวเข้าซอยและผ่านทางรถไฟแล้ว ให้ เตรียมตัวเลี้ยวขวาซอยแรก ข้ามสะพานข้ามคลองคอกกระบือแล้ว เลี้ยวซ้ายอีกครั้งบริษัทฯ จะอยู่ด้านซ้าย (ให้สังเกตป้ายนำทางอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียวจากหน้าปากซอย)
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.