JobThai
Jan 21, 2022

Technical Support Officer (เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค)

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่ผลิตรายการและออกอากาศ ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมโทรทัศน์ และมาตรฐานด้านเทคนิค ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบสำหรับผลิตรายการและออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา 1.ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียง ที่ผลิตรายการภายในสถานี ผลิตรายการภายนอกสถานีสัญญาณภาพและเสียงที่ส่งไปออกอากาศ ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมโทรทัศน์ และมาตรฐานด้านเทคนิค 2. ตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงก่อนการออกอากาศ และการออกอากาศ ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นในระบบดิจิตอลและ โทรทัศน์ในระบบดาวเทียม 3. ดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ ให้ใช้งานออกอากาศรายการของสถานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ระบบผลิตรายการ ประจำสตูดิโอ รถถ่ายทอด ห้องพากษ์ ให้ใช้งานผลิตรายการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 5. ดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ระบบรับสัญญาณดาวเทียม ระบบเชื่อมโยงสัญญาณ รับสัญญาณและบริหารจัดการ เพื่อใช้งานผลิตรายการ และการออกอากาศของสถานี 6. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบปรับอากาศที่ใช้ในงานผลิตรายการและออกอากาศ 7. แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการและการออกอากาศ 8. รายงานความผิดพลาดของการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที 9. บันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ และรายงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบ เครื่องมือและอุปกรณ์ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 12. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท
Qualifications
  1. สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป.ว.ส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
  4. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  7. ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถทำงานเป็นกะได้
  10. สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกว่า (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail
Contacts
คุณนภัสวรรณ
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
5 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Email : pptvthailand_48@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-018-8198
Location
Chom Phon Chatuchak Bangkok
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี หมอชิต รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี พหลโยธิน ทางออก 2 รถเมย์สาย 555, 504, 187, 24, 107, 129, 92, 138
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company