รับสมัครด่วน
Oct 19, 2020

Finance Administrator

pin locationLocation
pin location

Watthana, Bangkok

salary iconSalary
salary icon****15,000-20,000 บาท/เดือน****
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 ตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
Job Description -จัดทำรายงานสรุปยอดขาย รายงานใบลดหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการขายและตลาด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำเดือน -จัดทำรายงาน AP, AR ควบคุมเครดิตและติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ -รับวางบิล เขียนเช็ค จ่ายเช็ค ฝากเช็ค การโอนเงินขึ้นระบบ การสรุปค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์ และประจำเดือน และนำส่งหลักฐานให้คู่ค้า -ตรวจสอบกระทบยอดเงินคงเหลือในธนาคารกับค่าใช้จ่ายแต่ละวัน เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องของกิจการ -บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี (TR) และติดตามเอกสารดอกเบี้ยรับจากธนาคารและนำส่งฝ่ายบัญชีบันทึกในระบบ Express -การ Reconcile ค่าใช้จ่าย Trade or Marketing Spend ระหว่างข้อมูลการจัดทำโปรโมชั่น การขายและการตลาด และฐานข้อมูลในระบบ Express -จัดทำและสรุปรายงานการขายประจำสัปดาห์ช่องทางออนไลน์ เช่น Lazada , Shoppe , page 365 และช่องทางออลไลน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ใช้บริการ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อนำส่งให้ฝ่ายบัญชี -ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท เพื่อจัดทำเอกสารด้านธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน ราชการ และอื่นๆ -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศหญิงอายุ 22-30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล
  3. ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel เช่น (Index, Match, V look up, Pivot), Word, Power point
  4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล
  5. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีความเป็นผู้นำ มีความหยืดหยุ่นในการทำงาน
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  7. อดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  8. หากมีประสบการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
How to apply
- สมัครงานติดต่อตามข้อมูลด้านล่าง ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 09:00 - 18:00 น. - สมัครผ่าน Email - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด
เลขที่ 23/81 อาคารสรชัย ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท
Khlong Tan Nuea Watthana Bangkok 10110
Tel. : 02-714-0885
Email : talaypu_01_13@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-714-2551
Location
Khlong Tan Nuea Watthana Bangkok
Directions
การเดินทางมาได้สะดวกจาก BTS สถานีเอกมัย มาประมาณ 500 เมตร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.