JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 20, 2022

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

pin location
pin location

Mueang Roi Et, Roi Et

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon15
- ติดตามยอดขายและประสิทธิภาพของการขายสินค้า - พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า - เจรจาข้อตกลงทางการค้ากับซัพพลายเออร์ - กำหนดเป้าหมายต่างๆและทำงานประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย - วิเคราะห์การขายและระบุปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข
 1. จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือ จีน ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้ดี
 5. มีทักษะในการใช้ spreadsheet (ความสามารถในการวิเคราะห์)
 6. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 7. ปฎิบัติงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 8. ทักษะการทำงาน Multi-Tasking Skill และสื่อสารได้ดี
หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการสมัคร
 • ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • Callcenter โทร. 1160
 • หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://globalhouse.co.th/Jobs
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ชุติภา พลประสิทธิ์
  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  LINE ID: -
  สำนักงานใหญ่
  Rop Mueang Mueang Roi Et Roi Et