รับสมัครด่วน
Oct 21, 2020

ผู้จัดการโรงงาน

pin locationLocation
pin location

Ban Pong, Ratchaburi

salary iconSalary
salary iconตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
หน้าที่และความรับผิดชอบ(ทำเกี่ยวกับอาวุธปืน) • กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท • รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน • สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity • สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตาม Order สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี • สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขงานได้ • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการป้องกัน • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ • ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไป ในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด • ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับ และให้มีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน • ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น อุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล
  3. มีความรู้เกี่ยวกับการปั๊มชิ้นงานโลหะ ด้านการบริหารโรงงาน/ด้านแมชชีน/ออโต้พาร์ท การวางแผนงาน การแก้ปัญหางานปั๊มขึ้นรูปโลหะได้เป็นอย่างดี
  4. มีประสบการณ์ด้านบริหารโรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะมาก่อนไม่น้อยกว่า 10 ปีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  5. มีทักษะความเป็นผู้นำที่เข็มแข็งในการตัดสินใจและการบริหารทีมงาน มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  6. มีความเป็นผู้นำที่เข็มแข็งในการทำงานและการตัดสินใจ
  7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  8. มีความรู้ในระบบ ISO, KPI, Safety, 5ส. ฯลฯ
How to apply
- สมัครผ่าน E-mail - Click Apply now ผ่าน Jobthai
Contacts
คุณภรัณยา วรรณสุทธิ์
บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
เลขที่ 119 หมู่ที่ 13
Khao Khlung Ban Pong Ratchaburi 70110
Tel. : 081-925-0871 / โทร 032-206-459-60
Email : naracarms_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 032-206-461
Location
ด้านการบริหารโรงงาน/ด้านแมชชีน/ออโต้พาร์ท มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
Khao Khlung Ban Pong Ratchaburi
Directions
https://goo.gl/maps/4Lb6noBzwz8NwH7fA
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.