Dec 4, 2020

Key Account Executive,จนท.ขายภาคตะวันออกTT,จนท.ขายHoreca

pin locationLocation
pin location

Mueang Pathum Thani, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
1. งานหลักของตำแหน่ง รับผิดชอบต่อเป้าหมายการขายที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเพิ่มยอดขาย และเก็บบัญชีลูกค้าทุกรายให้ตรงตามกำหนดในเขตที่รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ของคู่แข่งในตลาดและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 2. งานที่ทำ 2.1การปฏิบัติงานด้านการขาย 2.2จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ ตามกำหนดการเดินทางพร้อมบันทึกรายละเอียดการเข้าเยี่ยมลูกค้าและการซื้อสินค้าของลูกค้า พร้อมทั้งจัดตั้งกองโชว์สินค้าและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโฆษณา ให้เด่นชัด กว่าคู่แข่ง และแนะนำ ดูแลรักษาสินค้าให้แก่ลูกค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมเช็คสต็อกในร้านค้าเสมอ รวมทั้งการสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า 2.3ผลักดันยอดขายและวางสินค้าเข้าไปในร้านค้าได้มากที่สุดตามเป้าหมายที่กำหนด 2.4 รับคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งเปิดใบสั่งขาย 2.5 จัดเก็บบัญชีลูกหนี้ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งบันทึกการจ่ายบัญชีของลูกค้าลงในใบรายงาน 2.6 จัดทำรายงานข่าวสารคู่แข่งในตลาด ทั้งด้านราคา โปรโมชั่น และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง 3. การปฏิบัติงานด้านการบริการ 3.1 ให้คำแนะนำลูกค้าเมื่อลูกค้ามีปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโดยเร่นด่วน เช่น การเปลี่ยนสินค้าเมื่อสินค้าพบปัญหา 3.2 ให้บริการลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพื่อสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า 3.3 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในเขตการขายที่รับผิดชอบ เพื่อนำข้อมูลมาสรุปและประเมินผลเพื่อนำผลข้อมูลไปปฏิบัติงานในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 3.4 จัดทำคำร้องเรียนลูกค้า เมื่อมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยพนักงานขายต้องตอบข้อซักถามเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในเบื้องต้นก่อน 3.5 การจัดทำเอกสารเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เช่น การแจ้งโปรโมชั่นให้กับร้านค้า 4. การรวบรวม จัดทำรายงานและสรุป 4.1 จัดทำประมาณการยอดขายรายเดือนในเขตที่รับผิดชอบ 4.2 จัดทำสรุปรายงานราคา โปรโมชั่น และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาด 4.3 จัดทำรายงานการตรวจเยี่ยมลูกค้า 4.4 ขอบเขตที่รับผิดชอบ(ระบุมูลค่าอันเป็นผลจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ เช่น ยอดขาย วงเงินจัดซื้อ จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ พื้นที่จัดเก็บ วงเงินค่าจ้างพนักงาน งบประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
Qualifications
  1. ป.ตรีขึ้นไป สายการตลาด/ขาย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. มีทักษะการเจรจาต่อรอง/สื่อสาร/ประสานงาน
  4. มีทักษะการทำงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/รักงานขาย/งานบริการ/ขยัน อดทน/ซื่อสัตย์/รอบคอบ
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word และ Excel
  7. มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  8. ในส่วนของขาย TT (มีประสบการณ์ขายภาคตะวันออกพิจารณาเป็นพิเศษ)
  9. ในส่วนของขายผู้ประกอบการ(Horeca) มีประสบการณ์นำเสนอขายผลิตภัณฑ์กับ บริษัท,ห้างร้าน,ภัตตาคาร,โรงแรม พิจารณาเป็นพิเศษ
  10. ขาย MT มีประสบการณ์ขายห้างพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- ผู้สนใจโปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ส่งใบสมัครมาที่ E-mail - สมัครผ่าน JobThai.com *สถานที่สัมภาษณ์ตามพื้นที่ที่เปิดรับสมัคร นครราชสีมาหรือปทุมธานี
Contacts
คุณณัฏฐ์กานดา (นครราชสีมา), คุณพาณิภัค (กรุงเทพฯและปทุมธานี)
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์
Bang Kadi Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000
Tel. : 090-980-1804 (นครราชสีมา)/090-980-1812 , (กรุงเทพฯ/ปทุมธานี)095-367-1341, 02-501-2175 ต่อ 681
Email : patumrice_82@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Kadi Mueang Pathum Thani Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.