Jun 24, 2021

หัวหน้างานควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

pin location
pin location

Bang Bon, Bangkok

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ - ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของส่วนควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ - ควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - จัดการเอกสารและระบบงานในหลักปฏิบัติเรื่องการควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 1. ปริญญาตรี สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ , เทคโนโลยีการพิมพ์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
 2. มีประสบการณ์ 1-2ปีขึ้นไป
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 5. สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการได้
 6. มีภาวะผู้นำ
 7. อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครด้วยตนเอง
 • คุณอัจฉริย ช่างสากล
  บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด
  863/1 ถนนเอกชัย
  Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150
  Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok
  ติดถนนใหญ่มีรถเมล์สาย 43 , 120 ,รถสายมหาชัย-ปิ่นทอง,รถซูบารุวิ่งตลอด