Urgently Required
Oct 19, 2020

ผู้อำนวยสายปฏิบัติการโรงพยาบาล Operations Director for hospital พิจิตร/อุตรดิตถ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Uttaradit

salary iconเงินเดือน
salary iconNegotiable
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 Positon
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) •รับผิดชอบดูแลภาพรวมกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของโรงพยาบาล หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) •Management Competency oรับผิดชอบในการดำเนินกิจการขององค์กร ออกนโยบายและระเบียบปฏิบัติพร้อมติดตาม ควบคุมกำกับการปฏิบัติดังกล่าวและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองต่รายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง oกำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านต่างๆ ร่วมถึงจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้วิสัยทัศน์ พันธกิจบรรลุผลร่วมกับผู้จัดการฝ่าย,หัวหน้าแผนกในสายงานทีอรับผิดชอบ oร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กรอื่นๆ เพื่อวางแผนการตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพของ ชุมชน พร้อมสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆในชุมชน ในด้านคุณภาพการบริการและการเข้าถึง บริการที่โรงพยาบาลจัดให้มี oร่วมกำหนดบริการที่จัดให้มีโดยผู้ประกอบวิชาชีพอิสระภายนอกองค์กรและบริษัทสัญญาจ้าง สำหรับ การทำสัญญาจ้างเกี่ยวกับบริการด้านคลินิกหรือด้านบริหารจัดการร่วมกันวางแผนระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดทั้งองค์กร รวมถึงการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่มีในการกำหนด/จัดลำดับความสำคัญในการตรวจวัดที่เป็นทั่วทั้งองค์กรและกิจกรรมการพัฒนารวมถึงการปรับปรุงระบบ oการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพแก่ผู้นำด้านฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์,ฝ่ายการพยาบาลและผู้นำด้านอื่นๆพร้อมร่วมกำหนดวิธีการนำและการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วยลงสู่การปฏิบัติงานประจำวันและสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพของแผนดังกล่าว oสร้างความมั่นใจว่ามีระบบที่เป็นแนวทางเดียวกันสำหรับการสรรหา ธำรงไว้ พัฒนาและให้การศึกษา ต่อเนืองสำหรับบุคลากรทุกคนวางแผนโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และนำโครงสร้างดังกล่าวสู่การปฏิบัติ และร่วมวางแผนสำหรับประเภทบริการทางคลินิกที่จำเป็นเพือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยทีองค์กรให้บริการ oร่วมกันจัดทำกรอบจริยธรรมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การทำการตลาด การรับผู้ป่วย การโอนย้ายผู้ป่วย และการจำหน่าย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลความเป็นเจ้าของกิจการ ข้อมูลความขัดแย้งเชิงธุรกิจและวิชาชีพที่อาจเป็น
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
 2. ใบประกาศนียบัตร (Certificate) / ใบประกอบ วิชาชีพ (Licensed professional)
 3. ใบปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาบริหารงานโรงพยาบาล
 4. การบริหารงานและผู้บังคับบัญชา
 5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆภายในหน่วยงาน : ทุกหน่วยงานในองค์กร
วิธีการสมัคร
 • Please send your full detailed resume with current photo, current salary, expected salary and your starting date to
 • - สมัครงานผ่านทาง JobThai - สมัครผ่านทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ - สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่าง
  ติดต่อ
  K.nittaya
  บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน)
  โทรศัพท์ : 089-635-5437
  อีเมล : manpowerlumphun_37@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 052-039-678
  เว็บไซต์ : https://www.manpowerthailand.com/
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  พิจิตร
  Uttaradit
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form