รับสมัครด่วน
Oct 16, 2020

เจ้าหน้าที่ธุรการทะเบียน

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- จดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ หรือ เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า-ออก - การต่อใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตขายยาสูบ/ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/ ใบอนุญาตผู้สัมผัสอาการ/ หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (กมพ.21.1)/ ใบอนุญาตสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร/ ต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น - ยื่นเอกสารต่างๆ เช่น ส่งแบบรับรองสุ่มตัวอย่างเพื่อขอ Health Certificate กับกรมวิชาการเกษตร - จัดทำเอกสารหนังสือต่างๆ ส่งถึงหน่วยงานหรือบริษัทอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย - จัดทำสัญญา เช่น ร่างสัญญาว่าจ้าง ร่างสัญญาเช่าที่ดิน ร่างสัญญาซื้อขาย - ต่อภาษีต่างๆ เช่น ภาษีรถยนต์ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ดูแลติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการจดแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา - ดูแลติดต่อประสานงานกับทนายความคดีความในบริษัท - ส่งตัวอย่างน้ำตาลไปวิเคราะห์เพื่อขอผลวิเคราะห์ต่างๆ - ดูแลเอกสารเกี่ยวกับหุ้นของผู้บริหาร - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศ ชาย- หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการต่อทะเบียนหรือใบอนุญาตต่างๆ
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  5. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้ดี
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว (ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ)
  8. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครผ่านอีเมล์ - สมัครด้วยตนเอง
Contacts
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
Tel. : 02-235-2277
Email : psisugarhr14_54@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-543-126
Location
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 92/24 อาคารสาธรธานี ชั้น 11 ถนนสาทรเหนือ
Silom Bang Rak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.