JobThai
May 30, 2023

ที่ปรึกษางานปรับปรุงบ้าน,เจ้าหน้าที่ออกแบบ ฝึกหัด ประจำสาขากทม., ต่างจังหวัด

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary icon18,000 - 20,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ต้อนรับและให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการรับเหมาก่อสร้าง หรือตอบคำถามทางโทรศัพท์ สอบถามความต้องการของลูกค้า รายละเอียดพื้นที่ รายการงานที่ต้องการก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อประเมินราคาเบื้องต้น รวมทั้งเก็บเงินค่าบริการการวัดพื้นที่ กรณีลูกค้าต้องการจ้างผู้รับเหมา นำส่งแผนกบริการพิเศษเพื่อเปิดรายการขาย (Sales Order) 2.ติดต่อผู้รับเหมา แจ้งวัน เวลา และสถานที่ เพื่อให้ไปวัดพื้นที่และคำนวณราคา รวมทั้งโทรศัพท์แจ้ง วัน เวลา นัดหมายกับลูกค้า 3.รับข้อมูลการวัดพื้นที่ รายการวัสดุอุปกรณ์ และราคาประเมินจากผู้รับเหมา คุมราคาเบื้องต้นโดยเปรียบเทียบกับราคากลางที่กำหนดจากสำนักงานใหญ่ แจ้งผู้รับเหมากรณีมีความแตกต่าง เพื่อปรับปรุงก่อนโทรศัพท์แจ้งราคากับลูกค้า 4.รับชำระเงินค่าก่อสร้างจากลูกค้า แจ้งรายละเอียดงาน กำหนดเวลาและมอบหมายงานให้ผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงาน จัดทำใบสั่งซื้อ (P/O) ส่งให้แผนกสั่งซื้อสินค้า (OPL) เพื่อสั่งซื้อสินค้าให้ผู้รับเหมา 5.ติดตาม ตรวจสอบงานผู้รับเหมา โดยเข้าตรวจความคืบหน้ายังหน้างาน หรือในกรณีที่ลูกค้าแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ประสานงานในการแก้ไขปัญหาและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งโทรศัพท์สอบถามลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพงาน และความพึงพอใจ 6.ตรวจสอบเอกสารวางบิลค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง ตามรายการที่กำหนดก่อนนำส่งฝ่ายบัญชีสาขา เพื่อชำระเงิน 7.รวบรวมข้อมูลงานรับเหมา รายสัปดาห์และรายเดือน สรุปและจัดพิมพ์รายงาน รวมทั้งคุณภาพงานผู้รับเหมาและการบริการ ส่งผู้บังคับบัญชา 8.รับแจ้งปัญหาจากลูกค้าภายหลังการรับงาน โทรติดต่อผู้รับเหมาให้เข้าไปแก้ไข หรือซ่อมแซมงานที่อยู่ในระยะประกัน
Qualifications
  1. เพศชาย - หญิง
  2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี ก่อสร้าง/โยธา , สถาปัตย,ออกแบบภายใน
  4. มีใจรักงานบริการ
  5. ปฏิบัติงานเป็นรอบได้
  6. มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าวัสดุก่อสร้าง กระเบื้อง สุขภัณฑ์
  7. สามารถปฏิบัติงานในสาขากทม.และต่างจังหวัดได้
Contacts
คุณรุ่ง
Home Product Center (Public) Co., Ltd.
ส่วนบริหารกำลังพล สำนักงานใหญ่
Tel. : 087-092-2233
Email : homepro40_601@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-832-1299
Location
ประจำสาขากทม.และต่างจังหวัด (สาขาพัทยาเหนือรับด่วน)
In many provinces
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company