JobThai
Oct 5, 2022

Digital Marketing Planner & Strategic

pin locationLocation
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
ด้านการจัดการ -ดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสื่อตามช่องทางต่างๆ กับผู้มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อมองหาช่องทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงมองหาโอกาสในการขายและ / หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของแคมเปญอื่น ๆ -วางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการของ Google AdWords Search, ดิสเพลย์, วิดีโอและของทางสื่อสารสังคมอื่นๆ (เช่น Facebook, Instagram และ Line) พร้อมทั้งการจัดสรรงบประมาณและการวิเคราะห์แคมเปญ -ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพในซองเสือแบบชำระเงินพร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาระดับ KPI อย่างมีประสิทธิภาพ -ปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น -ประสานงานกับฝ่ายการตลาดพนักงานขายนักออกแบบนักเขียนเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและนำมาปรับใช้กับการวางแผนให้มีความสอดคล้องกับตราสินค้าและโฆษณาได้ตรงตามความต้องการ -ประสานงานกับพนักงานขายและผู้จัดทำบัญชีเพื่อจัดบริหารจัดการงบประมาณให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์ -วิเคราะห์เมทริกซ์ดิจิทัลและสามารถแก้ไขสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอของแบรนด์ -วิเคราะห์คู่แข่งผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เสิร์ช ยูทูป ไลน์ เป็นต้น -มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ Analytics และ CRM นำไปสู่ความเข้าใจด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและนำไปสู่พัฒนาการแคมเปญทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ -เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดที่แตกต่างกันรวมถึงแยกรายละเอียดของลูกค้าเพื่อพัฒนาแคมเปญทางการตลาด
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โทสาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, วารสารศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไปในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดบนสื่อโซเซียลมีเดียเป็นอย่างดี
  4. มีความเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น
  5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเพื่อทำแผนการตลาดเชิงรุกผ่านสือ Social Media ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. มีความกระตือรือร้นและสามารถรับผิดชอบที่จะทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  8. มีทักษะการวิเคราะห์และจัดการแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  9. หากเคยทำงานกับ Digital Agency หรือมีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดผ่านสือ Social Media มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถขับรถยนต์ได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) - สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท - ส่งประวัติมาทาง email
Contacts
คุณณัฐรดา ดลวรนันท์
บริษัท วิส มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด
2/4 ซอยลาดพร้าว101 แยก46 ถนนลาดพร้าว
Khlong Chao Khun Sing Wang Thonglang Bangkok 10310
Tel. : 064-942-2452
Email : lynkeerataya_08@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0649422452
Location
ซอยลาดพรา้ว 101 แยก 46
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company