รับสมัครด่วน
Oct 13, 2019
วางแผนและประเมินผล ประจำที่ BSA
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
Chatuchak, Bangkok
salary iconเงินเดือน
salary iconพิจารณาตามประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • 1.ศึกษาค้นคว้า จัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
 • เพื่อการสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัท
 • 2.ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการร่วมปรับปรุงกระบวนการของธุรกิจให้ดี มีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ และเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่
 • 3.ติดตามความก้าวหน้า บันทึกและจัดทำรายงานความก้าวหน้าKPIของทุกมิติ แต่ละสายงานรวมทั้งKPIของบริษัท
 • 4.รวบรวมและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจและภาพรวมของบริษัทเพื่อเป็นฐานข้อมูลธุรกิจบริษัท
 • 5.ติดตามการประเมินระบบการควบคุมภายในองค์กร ให้สอดคล้องตามแผนงานและประสบผลสำเร็จตามที่กำหนด
 • 6.พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด และทำรายงานวิเคราะห์สรุปผล นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามด้านความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด จัดทำรายงานวิเคราะห์ สรุปผล
 • นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • 7.จัดทำงบประมาณตามมาตรฐานงบประมาณที่กำหมดไว้
 • 8.ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลต่างๆในการพัฒนาองค์กร เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • 9.พัฒนาสื่อสารกิจกรรม ข่าวสาร ผลการดำเนินงานของบริษัทแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 • 10.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งานวิเคราะห์ทั่วไป วิเคราะห์ปิดงบการเงินได้ และประเมินผล 1 ปีขึ้นไป
 4. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 5. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 6. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับดี
 7. มีทักษะด้านการสื่อสาร บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี
 • เงินปรับประจำปี
 • ประกันชีวิตอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนฌาปนกิจ
 • กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีการสมัคร
 • เข้ามาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองที่บริษัท
 • ส่ง Resume แนะนำตัวเข้ามาที่อีเมล์ด้านล่าง
 • สมัครทาง JobThai.com
ติดต่อ
คุณนนทชา
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
อาคาร Enco A ชั้น 10 (ปตท.สำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์ : 064-615-6922
อีเมล : pttbsa_127@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-239-7326
เว็บไซต์ : www.pttbsa.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำที่ BSA บริษัทในเครือ ปตท.จำกัด (มหาชน) อาคาร Enco A ชั้น 10 (ปตท.สำนักงานใหญ่)
Chatuchak Chatuchak Bangkok
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form