Mar 2, 2021

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phra Pradaeng, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. แผนงานในหน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมายและบริษัท - สนับสนุนการดำเนินงานในฝ่ายเพื่อให้บรรลุแผนดำเนินงานฝ่าย และแผนดำเนินรายปี 2. งานด้านอัตรากำลังพล - วิเคราะห์ค่างานของแต่ละตำแหน่ง - กำหนดระบบมาตรฐานวิธีการคัดเลือก / สรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และบริษัทและพอเพียงตามแผนอัตรากำลังพล - กำหนดรูปแบบวิธีการในการว่าจ้าง 3. งานด้านการฝึกอบรมพัฒนา - จัดทำแผนกลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร - จัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการสร้างองค์ความรู้ - กำกับดูแลการวัดผลองค์ความรู้ของบุคลากรในบริษัท 4. งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - สร้างเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในฐานะของตัวแทนนายจ้าง, คณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง ในการแก้ไขปัญหาและลดข้อขัดแย้ง, ข้อเรียกร้องของพนักงานเพื่อให้องค์กรได้รับความร่วมมือจากพนักงานอย่างยั่งยืน - มีส่วนร่วมนโยบาย ระเบียบ ประกาศ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO9001 เป็นต้น 5. งานด้านวัดผลประเมินผล - กำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผล - การบริหารผลตอบแทน เพื่อความเป็นธรรมต่อพนักงาน สร้างแรงจูงใจ มีมาตรฐานโครงสร้างค่าจ้าง - เงินเดือน และสวัสดิการ 6. งานด้านระบบมาตรฐานบริษัท - ควบคุมบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - สนับสนุนโครงการ, 5ส. และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ 7. กำหนดแนวทางการดำเนินงานธุรการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - ดูแลเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้งบประมาณต่างๆ ในแผนก และฝ่ายถูกต้องตามนโยบาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. อายุ 35 ปีขึ้นไป ชาย / หญิง
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาโท สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิ ปวส.
  4. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาตรี
  5. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาโท
  6. การวิเคราะห์งานและการประเมินผลงาน, การบริหารจัดการ, ภาวะผู้นำ, การเป็นวิทยากร, การวางแผนงาน ทั้งระบบ และความรับผิดชอบ
  7. มีความรู้ ทักษะในการบริหารงานและจัดระบบงาน, มีความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปธรรม
  8. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
  9. มีความสามารถในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
  10. มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ และความสำคัญของกระบวนการนั้นๆ ในการผลักดันศักยภาพและผลงานของบุคลากรอย่างเต็มที่
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณจีรศักดิ์ (นุ่ย)
บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
โทรศัพท์ : 02-756-9144-52 ต่อ 103,104
อีเมล : okautoparts_64@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-384-2729
เว็บไซต์ : http://www.okautoparts.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
Samrong Klang Phra Pradaeng Samut Prakan
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form