JobThai
Oct 5, 2022

เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า (ทำงานที่ไดสตาร์เอ็นเตอร์ไพรส์ โคกขาม)

pin location
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary icon
salary iconอัตราตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1.จัดทำบัญชีสต็อกกล่องกระดาษ และแผ่น 2.รับผิดชอบพื้นที่ภายในหน่วยงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความ ปลอดภัย 3. รับจ่ายวัตถุดิบ ตัดสต๊อค 4.แก้ไขปัญหาในการทำงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  2. ความรู้ทางบัญชี ความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร ความรู้สินค้า / วิธีการตรวจนับ
  3. ประสบการณ์การใช้โปรแกรมทางบัญชี
  4. มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
  5. มีความขยันและอดทนในหน้าที่รับผิดชอบ
  6. สามารถทำงานได้ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
  7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
  9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
ส่งใบสมัครผ่าน JobThai
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
4 ซอยเอกชัย 78 ถนนเอกชัย
Khlong Bang Phran Bang Bon Bangkok 10150
: 02-894-5471 - 25, 24
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon