JobThai
Aug 8, 2022

Branch Manager (Shop Aroma สาขา Samutprakarn/ใกล้บีทีเอสปากน้ำ)

pin location
pin location

Samut Prakan

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon2
1. วางแผนกการขายสินค้า ตกลงเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย การขยายฐานการขายช่องทางการลูกค้าทั่วไป 2.ร่วมกำหนด เสนอเป้าการขายสินค้า ผลตอบแทนการขายต่อผู้บังคับบัญชา 3.ควบคุม ติดตาม กระตุ้นยอดขาย และตรวจสอบการเบิกจ่ายส่งคืนอุปกรณ์สาธิตลูกค้า 4.ร่วมจัดทำแผนส่งเสริมการขายกับแผนกการตลาด รวมทั้งควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการส่งเสริมการขายของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา 5.กำหนดแผนออกเยี่ยมลูกค้าของทีมงานขาย และออกเยี่ยมลูกค้าตามแผนที่กำหนด 6.สรุปวิเคราะห์ รายงานผลพร้อมปัญหาและวิธีแก้ไข รวมถึงนำเสนอความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขายต่อผู้บังคับบัญชา
 1. ชาย/หญิง ผู้จัดการ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำในสาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆ
 3. มีประสบการณ์การขายในระบบดีลเลอร์/ระบบการขายตรง /การขายในโมเดิร์นเทรดหากเป็นประสบการณ์การขายในธุรกิจกาแฟและเครื่องชงกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความเข้าใจในระบบค้าปลีกและการดูแลตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างดี
 5. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 6. มีพาหนะเดินทางเป็นของตัวเองและสามารถเดินทางได้
 • สมัครผ่าน Jobthai
 • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ (วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.)
 • จดหมายสมัครงาน
 • สมัครทาง E-mail ผู้สมัครโปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก และหากได้รับการติดต่อโปรดแต่งกายสุภาพ เอกสารสมัครงานพร้อมหลักฐาน 1 ชุด ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4. รูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป 5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน / เงินเดือน 6. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร , สำเนาบัตรประกันสังคม รวมทั้งตรงต่อเวลาและมาตามกำหนด
 • คุณ เบิร์ด
  Aroma Group
  Aroma Shop สาขา สมุทรปราการ
  : 02-159-8999 ต่อ 601-602
  LINE ID: 0632342377
  สาขาอยู่ใกล้แยกการไฟฟ้า (บีทีเอสปากน้ำ)
  Samut Prakan