Oct 22, 2021

Supervisor/ผู้ช่วยผู้จัดการ MX cakes&bakery สาขา The Parq พระราม4

pin location
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary icon
salary icon(15,000-22,000+++)
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
• รับนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงานด้านบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมที่ดี มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีและนโยบายที่วางไว้ • การสั่งซื้อ การจัดเก็บ สต๊อกของใช้ต่างๆ ให้มีเพียงพอในการใช้งาน และเป็นไปตามระเบียบขององค์การ • จัดทำสรุปรายงานขายสินค้า และตรวจเช็คเงินโอนค่าขายให้ถูกต้องครบถ้วน • บริหารจัดการเงินโอนและแจ้งเงินโอนเข้าสำนักงานใหญ่ให้ตรงกำหนดเวลา • จัดทำรายงานภาษียื่นต่อหน่วยงานราชการให้ทันกำหนดเวลา • ประสานงานกับทีมขายในเรื่องการรับชำระหนี้ เพื่อควบคุมการบริหารอายุลูกหนี้ • ติดต่อประสานงาน และติดตามเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  1. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าด้วยประสบการณ์
  2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร หรือสายงานเบเกอรี่และร้านอาหารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  3. บุคลิคดีดูสะอาด
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณสุวัจน์ มีจันโท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
Pathum Wan Pathum Wan Bangkok